Sẽ bãi bỏ Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là một loại giấy tờ dùng để đăng ký kết hôn và thực hiện các giao dịch dân sự khác, do UBND cấp xã nơi công dân thường trú cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Trường hợp công dân Việt Nam không có nơi thường trú, nhưng có đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người đó đăng ký tạm trú cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Bỏ thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Tuy nhiên, để đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho cho công dân trong đăng ký kết hôn cũng như thực hiện các giao dịch dân sự liên quan đến giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, ngày 04 tháng 7 năm 2017  Chính phủ đã ban hành  Nghị quyết 58/NQ-CP  về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. Theo đó: Chính phủ giao Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các thủ tục hành chính theo phương án đã được phê duyệt phù hợp với thời điểm hoàn thành, vận hành cơ sở dữ liệu về dân cư, cụ thể bãi bỏ một số thủ tục trên lĩnh vực hộ tịch như sau:

Sẽ bãi bỏ Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Sẽ bãi bỏ Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

1. Bỏ thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

2. Bỏ quy định về xuất trình giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của cha mẹ trẻ  trong thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài.

3. Bỏ quy định nộp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, trích lục ghi chú ly hôn đối với công dân Việt Nam

(Tất tần tật các vướng mắc về cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cần biết)

RUBI

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *