Trang chủ / BÀI VIẾT HAY / Quản lý hành chính / Chính phủ thống nhất thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị

Chính phủ thống nhất thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị

Theo Nghị quyết 117/NQ-CP ngày 09/11/2017 của Chính phủ  về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2017 thì việc thí điểm tổ chức Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tại thành phố Hà Nội, theo đó trong khi chưa sửa đổi Nghị định 26/2013/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng và Nghị định 37/2014/NĐ-CP quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Chính phủ đồng ý thí điểm thành lập Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc thành phố Hà nội nhưng nội dung thí điểm phải đảm bảo không trái với quy định của các luật liên quan. Thời gian thực hiện thí điểm trong 02 năm.Đội quản lý trật tự đô thịVị trí nào cho Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị?

Chính phủ giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng đề án thí điểm tổ chức Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị  thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tại thành phố Hà Nội, trong đó làm rõ chức năng, vị trí, nhiệm vụ, quyền hạn , thẩm quyền xử phạt, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác với Thanh tra Sở xây dựng  và cơ quan liên quan, đảm bảo không tăng biên chế, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Được biết hiện nay ở hẩu hết các huyện, thành phố thuộc tỉnh đều thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng (có nơi gọi là Đội Quy tắc đô thị)  để tham mưu UBND cấp huyện trong quản lý trật tự, xây dựng đô thị; tuy nhiên do Nghị định 37/2014/NĐ-CP không có quy định về Đội Quản lý trật tự xây dựng nên khi thành lập nó không thuộc cơ quan chuyên môn mà là đơn vị sự nghiệp. Do đó trong quá trình tham mưu xử lý vi phạm hành chính gặp rất nhiều khó khăn do không có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính.

loading...

Hy vọng, sau khi thí điểm thành công ở Hà Nội thì sẽ tổ chức thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng cấp huyện là cơ quan chuyên môn thuộc UBND để có cơ sở pháp lý trong việc phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm hành chính lĩnh vực trật tự xây dựng đô thị.

Ru bi

Quảng cáo: thay doi giay phep kinh doanh, thanh lap doanh nghiep

Blog của Nguyễn Quốc Sử

Blog chia sẻ thông tin pháp luật - Tư vấn pháp luật - Quảng cáo trực tuyến. Liên hệ: kesitinh355@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *