Trang chủ / BÀI VIẾT HAY / Tư pháp / Tuổi bầu cử và ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Tuổi bầu cử và ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Theo Điều 2 của Luật Bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân thì tuổi bầu cử và ứng cử qy định như sau: Tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của Luật này.

Và theo Nghị quyết 1129/2016/UBTVQH13 do UBTVQH ban hành về công bố ngày bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp thì ngày bầu cử là ngày chủ nhật 22/5/2016.

Tuổi bầu cử, ứng cử đại biểu quốc hội
Tuổi bầu cử, ứng cử đại biểu quốc hội

Căn cứ vào Luật Bầu cử và Nghị quyết 1129 thì công dân sinh ngày 22/5/1998 trở về trước được quyền bầu cử, nếu không thuộc một trong các trường hợp sau: Người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, người bị kết án tử hình đang trong thời gian chờ thi hành án, người đang chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo, người mất năng lực hành vi dân sự thì không được ghi tên vào danh sách cử tri.

Đối với những người ứng cử thì phải sinh ngày 22/5/1995 trở về trước.

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Blog chia sẻ thông tin pháp luật - Tư vấn pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, đất đai, xây dựng; tư vấn lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình... - Quảng cáo trực tuyến: Textlink, bài viết quảng cáo... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *