Sở Nội vụ hướng dẫn chế độ người hoạt động không chuyên trách ở xã và ở thôn

Ngày 08/01/2020, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn Số: 58/SNV-XDCQ-CTTN Về việc phúc đáp Công văn số 1459/UBND-NV ngày 24/12/2019   của UBND huyện Thăng Bình.

Trangtinphapluat.com giới thiệu toàn văn để bạn đọc tham khảo:

Sở Nội vụ nhận được Công văn số 1459/UBND-NV ngày 24/12/2019 của UBND huyện Thăng Bình về việc xin ý kiến một số nội dung liên quan đến công tác cán bộ. Sở Nội vụ có ý kiến trả lời đối với các nội dung đề nghị của UBND huyện Thăng Bình như sau:

1. Về việc bố trí các chức danh không chuyên trách ở thôn hiện nay thực hiện theo Nghị quyết số 43/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Quảng Nam hay theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ?

Vấn đề này, Sở Nội vụ có ý kiến như sau: Hiện nay việc bố trí và chi trả phụ cấp đối với các chức danh không chuyên trách ở thôn vẫn tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 43/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Quảng Nam và Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện quy định số lượng, chức danh và mức phụ cấp hằng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

hướng dẫn chế độ người hoạt động không chuyên trách ở xã và ở thôn
hướng dẫn chế độ người hoạt động không chuyên trách ở xã và ở thôn

Khi nào HĐND tỉnh ban hành nghị quyết mới quy định về những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ thì UBND tỉnh sẽ có văn bản triển khai thực hiện (thay thế cho Nghị quyết số 43/2018/NQ-HĐND). Hiện nay, Sở Nội vụ đang tham mưu UBND tỉnh xây dựng Đề án quy định về những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP và sẽ trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp đến.

2. Về giải quyết chế độ hỗ trợ dôi dư đối với người hoạt động không chuyên trách xã, thị trấn theo Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam ban hành quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Quyết định số 3509/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND.

Vấn đề này, Sở Nội vụ có ý kiến như sau:

– Trường hợp Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ và Chủ tịch Hội người cao tuổi khi sắp xếp lại các chức danh, nếu nghỉ việc thì được hưởng chế độ hỗ trợ dôi dư theo Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

(Xem tất cả hướng dẫn của Sở Nội vụ, UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND)

– Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã hiện có bằng hoặc ít hơn số lượng được giao theo Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh thì các xã đó không có người hoạt động KCT xã dôi dư.

3. Về lộ trình thời gian thực hiện sắp xếp các chức danh không chuyên trách cấp xã theo Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Vấn đề này, theo phản ánh của các địa phương, Sở Nội vụ đã có Báo cáo số 2436/BC-SNV ngày 15/11/2019 đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh cho ý kiến về thực hiện việc sắp xếp số lượng, chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND tỉnh chậm nhất đến ngày 31/12/2019 để tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương trong qúa trình thực hiện. Khi nào cấp có thẩm quyền đồng ý thì Sở Nội vụ sẽ thông báo cho các địa phương biết.

4. Về quy định điều động công chức là nữ lãnh đạo, quản lý đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng (cụ thể UBND huyện dự kiến điều động 01 nữ Phó Trưởng phòng của 01 phòng chuyên môn đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng sang bổ nhiệm Phó Trưởng phòng ở phòng chuyên môn khác thuộc huyện nhằm bố trí, sắp xếp công chức lãnh đạo tại các phòng, ban). Như vậy việc điều động đó có đảm bảo theo quy định hay không?

Vấn đề này, Sở Nội vụ có ý kiến như sau: Hiện nay, không có quy định không được điều động, phân công công tác khác đối với công chức là nữ lãnh đạo, quản lý là nữ đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng (tuy nhiên, trong quy định tại điều 155 của bộ Luật Lao động quy định người sử dụng lao động không được sử dụng lao động nữ làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa đối với trường hợp đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi); do vậy, đề nghị UBND huyện Thăng Bình nghiên cứu, xem xét việc thực hiện điều động công chức lãnh đạo quản lý phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ tại địa phương và đúng quy định của nhà nước về phân cấp quản lý cán bộ công chức.

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

2 Bình luận

  1. Lê Thị Kim Thoa

    Sao ko bổ sung người hoạt động không chuyên trách cấp xã là nữ thì được hưởng chế độ thai sản. Như tôi nghỉ sinh chỉ đc nghỉ 6 tháng thôi, ko đc hưởng lương, không được hưởng bảo hiểm. Thật là thua nữ công nhân luôn và quá bạc bẽo đối với nữ người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *