UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Sở Nội vụ, Sở GDĐT chuẩn bị điều kiện để thi công chức 2019

Ngày 07/5/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Thông báo số 156/TB-UBND về nội dung phiên họp ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 4/2019.

Tháng 6, 7 sẽ tổ chức thi viên chức

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ trong công tác tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh  tổ chức thi tuyển viên chức  giáo dục năm 2019 theo đúng chỉ đạo tại Thông báo số 97/TB-UBND ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch thi tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2019.

(Quy định mới về thông báo tuyển dụng công chức, viên chức) (Nội quy thi tuyển công chức, viên chức )

thi tuyển công chức năm 2019
Thi tuyển công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam 2019

Theo Thông báo số 97/TB-UBND ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam thì: dự kiến đầu tháng 6/2019 tổ chức thi vòng 1 trắc nghiệm các môn: TIn học, ngoại ngữ, kiến thức chung. Và dự kiến đầu tháng 7 tổ chức thi viết môn kiến thức chuyên ngành.

(Quảng Nam tổ chức thi công chức, viên chức năm 2019)

Sớm ban hành kế hoạch thi công chức năm 2019

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng chỉ đạo Sở Nội vụ hoàn chỉnh kế hoạch  và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức kỳ thi tuyển công chức, thi nâng ngạch công chức, thăng hạn viên chức hành chính năm 2019, đảm bảo tổ chức kỳ thi công khai, công bằng, dân chủ và đúng quy định.

(xem bài viết Sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp Đại học có được thi tuyển công chức?)

Ngày 10/6/2019, theo Thông báo kết luận số 207/TB-UBND  của UBND tỉnh Quảng Nam về nội dung phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5. UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các ngành và địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác thi tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2019 theo đúng quy định.

Ngày 11/6/2019, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn 1188/SNV-CCVC  về việc báo cáo tình hình thực hiện biên chế sự nghiệp và chỉ tiêu đăng ký thi tuyển giáo viên năm 2019,  theo đó thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp với các cơ quan, đơn vị liên quan về thi tuyển viên chức giáo viên năm 2019, Sở Nội vụ đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện thành phố báo cáo cụ thể về tình hình thực hiện biên chế , chỉ tiêu đăng ký thi tuyển giáo viên từng cấp học năm 2019 trong các trường mầm non, phổ thông công lập trực thuộc, gửi kết quả về Sở Nội vụ trước 14/6/2019.

Thi tuyển công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam 2019
Thi tuyển công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam 2019

Ngày 12/6/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 982/SGDĐT-TCCB về việc rà soát, báo cáo nhu cầu và đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019, theo đó Sở Giáo dục đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo rà soát tình hình quản lý, sử dụng biên chế giáo dục và nhu cầu, chỉ tiêu đăng ký tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học và giáo viên trung học cơ sở  của địa phương, gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/6/2019 để tổng hợp, xây dựng kế hoạch thi tuyển viên chức ngành giáo dục trình UBND tỉnh phê duyệt.

(Quảng Nam tạm dừng tuyển dụng mới công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách)

Được biết trước đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam dự kiến tổ chức thi tuyển công chức, viên chức trước ngày 30/6/2019. Đồng thời, chấm dứt hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế, hợp đồng chuyên môn sau khi có kết quả thi tuyển công chức; tổng rà soát thực hiện dứt điểm trong tháng 7.2019.

Thi công chức nhanh nhất trong tháng 9/2019

+ Ngày 09/7/2019, Sở Nội vụ có Công văn 1396/SNV-CCVC V/v rà soát nhu cầu xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển;xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện gửi các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố, theo đó: Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trong 6 tháng cuối năm 2019, cụ thể 02 đợt như sau:

– Đợt 1: Dự kiến tổ chức xét trong tháng 8/2019 trước khi thi tuyển công chức.

(Xem kế hoạch xét tuyển công chức không qua thi tuyển của UBND tỉnh Quảng Nam)

– Đợt 2: Dự kiến tổ chức xét trong tháng 12/2019.

Thời gian thi tuyển công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam 2019
Thời gian thi tuyển công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam 2019

Sở Nội vụ đề nghị các đơn vị, địa phương báo cáo nhu cầu xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trong Đợt 1 (theo biểu mẫu đính kèm); gửi về Sở Nội vụ trước ngày 12/7/2019 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh ,

(Quảng Nam hướng dẫn xét tuyển viên chức giáo viên năm 2019)

+ Ngày 11/7/2019, Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 1407/TB-SNV về Kết luận của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác ngành nội vụ 6 tháng cuối năm 2019, theo đó nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019: Tập trung tham mưu cấp thẩm quyền thực hiện tốt công tác tuyển dụng, quản lý và thực hiện chế độ, chính sách cho CBCCVC. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch và tổ chức thi tuyển công chức năm 2019, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2019; xét tiếp nhận công chức không qua thi tuyển, xét chuyển CBCC cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

+ Ngày   27/8/2019 UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 5052/KH-UBND    về việc xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên (đợt 2 năm 2019) và ngày 29/8/2019, Sở Nội vụ có Công văn số 1804 /SNV-CCVC V/v nộp hồ sơ xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên đợt 2 năm 2019, theo đó yêu cầu các đơn vị, địa phương có nhu cầu tiếp nhận công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên hoàn chỉnh hồ sơ, gửi trực tiếp về Phòng Công chức, viên chức, Sở Nội vụ (kèm theo văn bằng, chứng chỉ bản gốc để đối chiếu) trước ngày 10/9/2019 để Sở Nội vụ thẩm định, tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện theo Kế hoạch số 5052/KH-UBND của UBND tỉnh.

Thi tuyển viên chức

Trả lời ý kiến của các địa phương Về tuyển dụng viên chức giáo viên (ý kiến của UBND huyện Nam Trà My, Tiên Phước): Sở Nội vụ đã tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh toàn bộ các nội dung liên quan đến tuyển dụng giáo viên năm 2019, báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện.

Như vậy, theo Công văn 1396  và Thông báo số 1407/TB-SN của Sở Nội vụ thì việc xét tuyển công chức không qua thi tuyển, xét chuyển CBCC cấp xã thành công chức cấp huyện dự kiến diễn ra trong tháng 8/2019 trước khi thi tuyển công chức, đồng nghĩa với việc thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam sẽ diễn ra sau tháng 8/2019, trangtinphapluat.com dự kiến nhanh nhất cũng tháng 9/2019 hoặc có thể lâu hơn. Đối với viên chức theo thông báo 1407 ở trên thì Sở Nội vụ đã báo cao xin ý kiến của Ban Thường vụ TỈnh ủy trước khi phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức triển khai thực hiện. Như vậy, có thể viên chức sẽ thi trước công chức như  tinh thần Thông báo số 97/TB-UBND ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam

Tải Mẫu đơn đăng ký dự tuyển công chức 2019

Trangtinphapluat.com sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin mới nhất về thi tuyển công chức, viên chức năm 2019 của tỉnh Quảng Nam để bạn đọc theo dõi. Đồng thời đăng tải các kế hoạch thi tuyển công chức, tài liệu ôn tập thi tuyển công chức, viên chức năm 2019 trên website, bạn đọc vui lòng theo dõi thường xuyên để cập nhật thông tin và tài liệu phục vụ cho việc thi tuyển công chức, viên chức năm 2019.

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

4 Bình luận

  1. như vậy là sắp tới sẽ tổ chức thi viên chức ngành giáo dục phải ko ạ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *