loading...
Trang chủ / BÀI VIẾT HAY / Giới thiệu văn bản mới / Một số văn bản của tỉnh Quảng Nam có hiệu lực trong tháng 12/2014 và đầu tháng 01/2015

Một số văn bản của tỉnh Quảng Nam có hiệu lực trong tháng 12/2014 và đầu tháng 01/2015

imagesI. Văn bản tỉnh Quảng Nam

  1. Ban hành quy định về giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2015-2019 trên địa bàn tỉnh

Theo Quyết định 48/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh Quảng  Nam về ban hành quy định giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2015-2019, thì kể từ ngày 01/01/2015:

loading...

+ Giá đất thương mại, dịch vụ được xác định bằng 70% giá đất ở tại vị trí đó (trường hợp tại vị trí đó không có giá đất ở thì xác định bằng giá đất ở tại khu vực lân cận gần nhất).

+ Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ được xác định bằng 50% giá đất ở tại vị trí đó (trường hợp tại vị trí đó không có giá đất ở thì xác định bằng giá đất ở tại khu vực lân cận gần nhất)

+ Giá đất nông nghiệp trong khu dân cư, trong địa giới hành chính phường được xác định bằng 02 lần giá đất nông nghiệp của thửa đất đó nhưng tối đa không vượt quá 1,5 lần mức tối đa của cùng loại đất trong khung giá đất của Chính phủ. Trường hợp giá đất sau khi được xác định mà cao hơn giá đất ở tại vị trí đó thì chỉ tính tối đa bằng giá đất ở.

+ Giá đất được điều khi Chính phủ điều chỉnh khung giá đất mà mức giá đất điều chỉnh tăng từ 20% trở lên so với giá đất tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá đất tối thiểu trong bảng giá đất của loại đất tương tự; Khi giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá đất tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá đất tối thiểu trong bảng giá đất trong khoảng thời gian từ 180 ngày trở lên.

+ Giá đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, thấp nhất là 29.000, cao nhất là 58.000đ/m2; giá đất ở nông thôn thấp nhất là 75.000, cao nhất là 600.000đ/m2; đất ở tại đô thị thấp nhất là 250.000đ, cao nhất là 8.100.000đ.

  1. Mức chi cho hoạt động khuyến công

Theo Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công, quy định

mức ngân sách hỗ trợ và nhiệm vụ chi ngân sách địa phương

cho hoạt động khuyến công trên địa bàn, thì:

– Ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ: Chi hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật để phổ biến công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới; Chi tổ chức, tham gia hội chợ triển lãm cho các cơ sở công nghiệp nông thôn tại nước ngoài;p Chi hỗ trợ 100% chi phí vé máy bay cho các cơ sở công nghiệp nông thôn đi tham gia khảo sát, học tập kinh nghiệm tại nước ngoài. Số người được hỗ trợ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền…

– Ngân sách cấp huyện sẽ hỗ trợ: Chi ứng dụng công nghệ thông tin; Chi hỗ trợ xây dựng và đăng ký thương hiệu đối với các sản phẩm công nghiệp nông thôn; . Chi hỗ trợ đối với các cơ sở công nghiệp nông thôn đang hoạt động có hiệu quả cần phổ biến tuyên truyền, nhân rộng để các tổ chức cá nhân khác học tập; Chi hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị, chuyển giao công nghệ tiên tiến vào sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp. Mức hỗ trợ tối đa 50% chi phí nhưng không quá 160 triệu đồng/cơ sở…

  1. Chính sách ưu đãi, hỗ trợ nhằm khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn

          Theo Quyết định 41/2014/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam quy định  nội dung ưu đãi, hỗ trợ nhằm khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn, giai đoạn 2014 – 2020 theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ, thì:

+ Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với doanh nghiệp

Ngoài các chính sách ưu đãi, hỗ trợ được quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 1, Điều 4, Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg thì:

– UBND cấp huyện và UBND xã, phường, thị trấn (UBND cấp xã) ưu tiên sử dụng nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu theo các cơ chế của tỉnh, nguồn vốn từ các chương trình, dự án và vốn chương trình xây dựng nông thôn mới để đầu tư xây dựng hệ thống giao thông nội đồng, thủy lợi, điện phục vụ sản xuất, bảo quản, chế biến nông sản tại cánh đồng lớn, tạo điều kiện để doanh nghiệp liên kết sản xuất trên các cánh đồng lớn được thuận lợi.

– Hỗ trợ tối đa 50% kinh phí tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân sản xuất theo hợp đồng. Mức hỗ trợ tối đa cho 01 phương án không quá 50 triệu đồng; quy mô của một lớp tập huấn tối đa không quá 50 học viên, tối thiểu 30 học viên .

+ Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với nông dân

– Được tập huấn và hướng dẫn kỹ thuật về sản xuất và thông tin thị trường miễn phí liên quan đến loại sản phẩm tham gia cánh đồng lớn.

– Hỗ trợ một lần tối đa 30% chi phí mua giống cây trồng có phẩm cấp chất lượng từ giống xác nhận trở lên để gieo trồng vụ đầu tiên trong phương án, nhưng tối đa không quá 400.000 đồng/ha đối với cây lúa, cây ngô, sắn nguyên liệu và cây có bột (riêng giống lúa lai để sản xuất hạt F1, hỗ trợ không quá 1.000.000 đồng/ha); giống đậu phộng và cây công nghiệp ngắn ngày khác: hỗ trợ không quá 800.000 đồng/ha; hỗ trợ giống rau các loại và giống các loại cây dược liệu không quá 30% giá thực tế trong phương án được cấp thẩm quyền phê duyệt.

– Được hỗ trợ 100% kinh phí lưu kho tại doanh nghiệp, thời hạn tối đa là 03 tháng trong trường hợp Chính phủ thực hiện chủ trương tạm trữ nông sản.

  1. Văn bản thành phố Tam Kỳ

Về nhiệm vụ phát triển KTXH, ANQP 2015

Theo Nghị quyết 05/2014/NQ-HĐND ngày 18/12/2014 của HĐND thành phố Tam Kỳ về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2015, thì:

Năm 2015, thành phố phấn đấu tăng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên 15%; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng trên 5%; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 802,547 tỷ đồng, trong đó thành phố quản lý thu là 337,424 tỷ đồng; giải quyết việc làm mới trên 4.700 lao động, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề lên 65%; phấn đấu không còn hộ nghèo thuộc nhóm chính sách giảm nghèo. Phấn đấu thu hút khoảng 6 doanh nghiệp đầu tư mới. Quản lý đô thị theo đúng quy hoạch chung đô thị Tam Kỳ đến năm 2030, tầm nhìn 2050

 Nguyễn Quốc Sử

loading...

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Blog chia sẻ thông tin pháp luật - Tư vấn pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, đất đai, xây dựng; tư vấn lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình... - Quảng cáo trực tuyến: Textlink, bài viết quảng cáo... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *