Mức chi đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Mức chi đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được quy định tại Nghị quyết số 54/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 Quy định nội dung, mức chi và định mức phân bổ kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

1. Đối với các nội dung chi đã được cơ quan có thẩm quyền quy định

Thực hiện theo định mức, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao.

2. Quy định một số mức chi bảo đảm TTATGT như sau:

a) Chi thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông, gia đình nạn nhân bị chết trong các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; nạn nhân tai nạn giao thông, gia đình nạn nhân bị chết trong các vụ tai nạn giao thông thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo xảy ra trên địa bàn tỉnh: Ban ATGT tỉnh chi: 5.000.000 đồng/người bị tử vong; 2.000.000 đồng/người bị thương nặng; Ban ATGT cấp huyện chi: 3.000.000 đồng/người bị tử vong; 1.000.000 đồng/người bị thương nặng;
b) Chi thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông, gia đình nạn nhân bị chết do tai nạn giao thông thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trong dịp Tết Nguyên đán, Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông đang cư trú trên địa bàn tỉnh: 2.000.000 đồng/người;

Mức chi đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Mức chi đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

c) Chi bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sỹ, lực lượng thanh tra giao thông trực tiếp tham gia bảo đảm TTATGT ban đêm (bao gồm cả lực lượng cảnh sát khác tham gia trực tiếp cho nhiệm vụ bảo đảm TTATGT theo quy định tại Nghị định số 27/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ): 100.000 đồng/người/ca (01 ca từ đủ 04 giờ trở lên);
d) Chi bồi dưỡng cho những người được cấp có thẩm quyền phân công trực tiếp làm nhiệm vụ bảo đảm TTATGT trong thời gian diễn ra các ngày lễ kỷ niệm; sự kiện chính trị – xã hội; hoạt động văn hóa, thể thao lớn của các cơ quan Trung ương và địa phương tổ chức trên địa bàn tỉnh; đưa đón các đoàn khách
A1, khách quốc tế đến thăm và làm việc tại tỉnh: 150.000 đồng/người/ngày;
đ) Chi hỗ trợ công tác phí, văn phòng phẩm, thông tin liên lạc cho thành viên Ban ATGT:
Ban ATGT tỉnh: Trưởng Ban: 1.000.000 đồng/người/tháng; Phó Trưởng Ban: 700.000 đồng/người/tháng; Ủy viên: 500.000 đồng/người/tháng;
Ban ATGT cấp huyện: Trưởng Ban: 700.000 đồng/người/tháng; PhóTrưởng Ban: 500.000 đồng/người/tháng; Ủy viên: 300.000 đồng/người/tháng;

e) Chi xây dưng k ̣ ế hoach v ̣ à biên ph ̣ áp phối hơp c ̣ ác ban, ngành và chinh ́quyền các cấp (bao gồm cả cấp xa) trong vi ̃ êc th ̣ ưc hi ̣ ên c ̣ ác giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông và khắc phuc ̣ ùn tắc giao thông: Ban ATGT tỉnh: 1.000.000 đồng/kế hoạch; Ban ATGT cấp huyên: 500.000 đồng/kế hoạch

Tải Nghị quyết số 54/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Quảng Nam Quy định nội dung, mức chi và định mức phân bổ kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *