Mức thăm, tặng quà nhân ngày Thương binh liệt sỹ 27/7/2019 của tỉnh Quảng Nam

Mức thăm, tặng quà nhân ngày Thương binh liệt sỹ 27/7/2019 được UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất tại Công văn 3342/UBND-KGVX về việc thống nhất đối tượng và mức thăm hỏi nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27/7.

1. Lãnh đạo tỉnh viếng hương, thăm và tặng quà:

 a) Viếng hương :

– Viếng hương đồng chí Võ Chí Công tại Nhà lưu niệm (2 địa điểm): 2.000.000 đồng (hoa tươi, trái cây: 1.000.000 đồng, tiền mặt: 1.000.000 đồng).

– Viếng hương Anh hùng Liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi tại gia đình anh Trỗi: 1.500.000 đồng (hoa tươi, trái cây: 500.000 đồng, tiền mặt: 1.000.000 đồng).

Mức thăm hỏi, tặng quà ngày Thương binh liệt sỹ 27/7
Mức thăm hỏi, tặng quà ngày Thương binh liệt sỹ 27/7

– Viếng hương Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ: 3.000.000 đồng (hoa tươi, trái cây: 2.000.000 đồng, tiền mặt: 1.000.000 đồng).

b) Thăm và tặng quà (bằng tiền mặt) người có công với cách mạng và thân nhân đang nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng Người có công Quảng Nam, Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng thành phố Đà Nẵng (110 người); mức chi: 500. 000 đồng/người (bằng mức năm 2018).

c) Thăm, tặng quà 06 đơn vị trực tiếp quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc người có công cách mạng (Gồm: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Quảng Nam, Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng thành phố Đà Nẵng, Hội đồng Giám định Y khoa Quảng Nam, Hội đồng Giám định Y khoa Trung ương II tại Đà Nẵng; Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại Đà Nẵng): mức chi: 500.000 đồng/đơn vị (trong đó tiền quà: 500.000 đồng, tiền mặt: 2.000.000 đồng).

       Tổng kinh phí viếng hương, thăm và tặng quà đối với các đối tượng do lãnh đạo tỉnh thăm và tặng quà là: 76.500.000 đồng (kinh phí này đã được bố trí trong dự toán năm 2019 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội).

 2. Đối tượng do UBND các huyện, thị xã, thành phố thăm và tặng quà: 

a) Đối tượng: Tổng cộng 104.150 người

– Mẹ Việt Nam anh hùng: (bao gồm Mẹ còn sống và Mẹ đã hy sinh, từ trần): 14.257 Mẹ (trong đó có 54 Mẹ đang trình Trung ương, dự kiến tặng, truy tặng dịp 27/7/2019)

Tượng đài Mẹ VNAH ở tỉnh Quảng Nam
Tặng quà cho bà mẹ Việt Nam anh hùng

– Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân còn sống và hy sinh, từ trần: 151 người

– Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 (cán bộ Lão thành cách mạng) và người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 (cán bộ Tiền khởi nghĩa) còn sống và đã hy sinh, từ trần: 945 người

– Liệt sĩ (tính theo số lượng liệt sĩ): 56.242 liệt sĩ

Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh (kể cả thương binh loại B xác nhận trước ngày 31/12/1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng và thương binh đang hưởng mất sức lao động: 19.485 người

– Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng: 2.219 người

– Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng: 6.215 người

– Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày đang hưởng trợ cấp hàng tháng: 4.636 người.

b) Mức thăm: 500.000 đồng/người

Tổng kinh phí dự kiến: 52.075.000.000 đồng (Ngân sách tỉnh đã bổ sung có mục trên trong dự toán ngân sách của các huyện, thị xã, thành phố năm 2019, phần còn thiếu, trên cơ sở quyết toán kinh phí, Sở Tài chính kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh bổ sung cho các địa phương).

Tổng kinh phí dự kiến mục (1) và (2): 52.151.500.000 đồng.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *