Quảng Nam chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg

Công văn 1779/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM

Số: 1779 /UBND-KGVX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày 31 tháng 3 năm 2020

Kính gửi:
– Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành của tỉnh;
– Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CTTTg ngày 31/3/2020 và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo 726-TB/TU ngày 31/3/2020; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:
1. Tất cả cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 00 giờ ngày 01/4/2020 theo đúng nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020. Thực hiện nâng mức ứng phó trên địa bàn tỉnh lên cấp độ 3 (tăng cấp) theo qui định tại Kế hoạch số 58/KH-BCĐ ngày 29/3/2020 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam (trừ hoạt động điều trị).
2. Các nhà máy, cơ sở sản xuất, công trường thi công, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa không bị tạm dừng theo các Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 17/3/2020, Quyết định số 861/QĐ-UBND ngày 27/3/2020, Quyết định số 864/QĐ-UBND và Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 28/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh vẫn tiếp tục hoạt động bình thường nhưng phải đảm bảo khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang khi làm việc, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở sản xuất, kinh doanh theo đúng quy định của Bộ Y tế, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động. Giám đốc doanh nghiệp, Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trên, trường hợp không đảm bảo phải quyết định tạm dừng hoạt động và thực hiện các chế độ với người lao động theo đúng qui định pháp luật hiện hành.
3. Tiếp tục duy trì hoạt động các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại nhưng phải quản lý chặt chẽ và ưu tiên bán các mặt hàng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết. Đối với các chợ, đề nghị cơ quan, đơn vị chủ quản nghiên cứu phương án sử dụng thêm mặt bằng tại vị trí phù hợp để làm chợ tạm, điều phối một số mặt hàng qua giao dịch tại khu vực này, giãn mật độ buôn bántại chợ chính; đồng thời đảm bảo dung dịch sát khuẩn để mọi người đến chợ phải sát khuẩn (riêng các tiểu thương trực tiếp bán hàng tại chợ phải tự sát khuẩn 60 phút/lần). Yêu cầu mọi người đến chợ phải đeo khẩu trang, không đeo không cho vào, không bán hàng và giao Ban quản lý chợ phối hợp các cơ quan chức năng xử phạt theo qui định. Đối với các siêu thị, trung tâm thương mại, số lượng người vào mua sắm không dưới 10m2/người tại cùng thời điểm và bắt buộc phải khử khuẩn, đeo khẩu trang. Sở Công Thương làm việc với các đơn vị kinh doanh vận tải thực phẩm để tổ chức định kỳ vận chuyển hàng hóa, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết lên tổ chức bán lưu động tại các huyện miền núi, không để tình trạng khan hiếm, tăng giá bất thường xảy ra.
4. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có phương án bố trí, sắp xếp công việc cho công chức, viên chức hợp lý, hạn chế đến cơ quan; chủ yếu sử dụng công nghệ thông tin để làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực chiến đấu, trực cơ quan, trực phòng, chống dịch, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật, xử lý công việc liên quan trực tiếp đến dịch bệnh COVID-19 và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở. Công chức, viên chức làm việc tại nhà phải đảm bảo yêu cầu về chất lượng, tiến độ công việc, không đi ra ngoài trong giờ làm việc của cơ quan nhà nước. Tăng cường tổ chức họp trực tuyến trừ các cuộc họp kiểm tra, chỉ đạo phòng, chống dịch tại hiện trường hoặc các cuộc họp quan trọng, khẩn cấp. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cán bộ, nhân viên, người lao động của đơn vị mình bị lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch bệnh.
5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với các ngành Công an, Y tế, Mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội tích cực, khẩn trương thực hiện khai báo y tế toàn dân; quản lý chặt chẽ người ngoài tỉnh đến cư trú tại tỉnh Quảng Nam. Trong đó, xác định Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là hai vùng dịch trọng điểm hiện nay, những người đến từ hai địa phương này phải thực hiện cách ly tập trung và giám sát y tế có thu phí (kể cả người Quảng Nam đang sinh sống, làm việc, học tập tại đây). Những địa phương còn lại yêu cầu cách ly tại nơi cư trú theo đúng qui định. Tùy diễn biến tình hình dịch bệnh mà Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xem xét điều chỉnh nội dung này cho phù hợp.
6. Sở Giao thông vận tải khẩn trương chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh vận tải tạm dừng toàn bộ hoạt động vận chuyển hành khách công cộng và hoạt động vận chuyển hành khách theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh;
7. Ngoài các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập; tùy vào tình hình thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quyết định thành lập các chốt kiểm soát phòng, chống dịch trực 24/24 để kiểm tra, kiểm soát thực hiện cách ly toàn bộ xã hội theo đúng tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; hạn chế tối đa người ra đường sau 22h00; tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các qui định có hiệu lực của các cấp có thẩm quyền để xử phạt nghiêm minh, bao gồm cả xử lý hình sự.
8. Cục Hải quan tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tạm thời đóng cửa Cửa khẩu chính Nam Giang và Cửa khẩu phụ Tây Giang từ 00 giờ ngày 01/4/2020; kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh qua các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới; bắt buộc cách ly tập trung đủ 14 ngày đối với tất cả người nhập cảnh từ Lào bằng đường chính thức và không chính thức.
9. Sở Y tế chỉ đạo, kiểm tra các bệnh viện thực hiện nghiêm ngặt quy trình tiếp nhận, cách ly, sàng lọc, tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện; kiểm soát chặt chẽ, yêu cầu kê khai y tế bắt buộc đối với bệnh nhân, người nhà, người chăm sóc bệnh nhân; mỗi bệnh nhân chỉ được một người chăm sóc; dừng việc thăm bệnh nhân tại các cơ sở y tế; quy định chặt chẽ về tiếp nhận bệnh nhân, không để một cá nhân lây nhiễm làm ảnh hưởng đến hoạt động của toàn bộ bệnh viện. Kiểm soát nghiêm ngặt đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ trực tiếp tại các bệnh viện.
Sở Y tế chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, trang thiết bị, thuốc chữa bệnh đáp ứng mọi tình huống; khẩn trương hoàn thành và đưa vào hoạt động phòng xét nghiệmvi rút SARS-CoV-2 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, đảm bảo đủ sinh phẩm để xét nghiệm trên diện rộng.
10. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra, rà soát, chuẩn bị tất cả các điều kiện cần thiết và xây dựng các phương án đảm bảo vận hành tốt nhất các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh; khẩn trương chủ trì xây dựng và ban hành qui chế hoạt động tại các khu cách ly tập trung do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trực tiếp quản lý và giao Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố ban hành qui chế hoạt động tại các khu do Ban Chỉ huy quân sự huyện, thị xã, thành phố quản lý.
11. Trung tâm Hành chính công tỉnh, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh và các Bộ phận một cửa cấp huyện dừng tiếp nhận hồ sơ trừ những trường hợp thực sự cần thiết; khuyến khích, hướng dẫn nhân dân nộp hồ sơ trực tuyến theo dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Giám đốc Trung tâm hoặc Trưởng bộ phận một cửa đề nghị công dân chưa đăng ký giao nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích phải thực hiện đăng ký trong thời gian đến 30/4/2020; trường hợp không đăng ký thì việc giao trả hồ sơ trực tiếp chỉ thực hiện sau ngày 15/4/2020. Giao Trung tâm Hành chính công tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địa phương khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quy định danh mục các hồ sơ cấp thiết cần tiếp nhận, xử lý trong thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh COVID-19, ban hành trong ngày 01/4/2020.

(Công văn 1801/UBND-KSTTHC ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc danh mục thủ tục hành chính cấp thiết tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa các cấp từ ngày 01/4/2020)
12. Dừng tiếp công dân định kỳ, tiếp doanh nghiệp định kỳ, họp báo định kỳ (chỉ cung cấp thông tin, thông cáo báo chí với các cơ quan báo chí). Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông thông báo để doanh nghiệp, người dân và báo chí biết, thực hiện. Việc tiếp nhận và giải quyết đơn thư của công dân vẫn thực hiện theo qui định.
13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị trị – xã hội tỉnh chủ động, tích cực phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh trong triển khai thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, vận động bà con nhân dân trong tỉnh tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng chống dịch của chính quyền các cấp, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng; vận động người thân từ các vùng có dịch lớn không nên về lại quê nhà trong thời gian hiện nay.
14. Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam, Đài Truyền thanh – Truyền hình và Đội thông tin lưu động cấp huyện, Đài Truyền thanh cơ sở đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để nhân dân nắm rõ tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 và của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tại Văn bản này; cùng nhau chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, triển khai thực hiện đạt kết quả tốt nhất.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện./.

CHỦ TỊCH

(ĐÃ KÝ)

LÊ TRÍ THANH

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *