Từ năm 2019, 5 chức danh ở thôn sẽ không còn được phụ cấp hằng tháng

Ngày 06/12/2018, HĐND tỉnh Quảng Nam ban hành Nghị quyết số 44/2018/NQ-HĐND về bãi bỏ tiết 3, điểm 2 khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 30/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của HĐND tỉnh và quy định mức hỗ trợ một lần đối với những người hoạt động không chuyên trách khác ở thôn, tổ dân phốtrên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

I. 5 chức danh không còn hưởng phụ cấp

Theo đó, Bãi bỏ tiết 3, điểm 2 khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 30/2011/NQHĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về mức phụ cấp hằng tháng đối với các chức danh:
1. Phó Bí thư chi bộ;
2. Chi hội trưởng Hội phụ nữ;
3. Chi hội trưởng Hội nông dân;
4. Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh;
5. Bí thư Chi Đoàn thanh niên.
Khi thực hiện bãi bỏ mức phụ cấp thì 5 chức danh hoạt động không chuyên trách nêu trên được hỗ trợ một lần với mức 1.000.000 đồng/người (một triệu đồng/người). Trường hợp kiêm nhiệm từ 02 chức danh trở lên thì chỉ được hưởng một lần.

(Hướng dẫn cách tính lương cho cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, xã từ ngày 01/7/2019)

Trước đây, theo Nghị quyết số 30/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của HĐND tỉnh Quảng Nam và quy định mức hỗ trợ một lần đối với những người hoạt động không chuyên trách khác ở thôn, tổ dân phốtrên địa bàn tỉnh Quảng Nam thì các chức danh Phó Bí thư Chi bộ, Chi hội trưởng Hội phụ nữ, Chi hội trưởng Hội nông dân, Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh và Bí thư Đoàn thanh niên ở thôn, khối phổ được hưởng mức phụ cấp hằng tháng bằng 0,3 lần mức lương tối thiểu chung.

Nghị quyết số 44/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Nam về bãi bỏ mức phụ cấp cán bộ không chuyên trách
Nghị quyết số 44/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Nam về bãi bỏ mức phụ cấp cán bộ không chuyên trách

  II. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn là 3 người

Cũng từ năm 2019, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố là 3 người  theo Nghị quyết 43/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Nam Về quy định số lượng, chức danh và mức phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phốtrên địa bàn tỉnh Quảng Nam, cụ thể:

(Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND của tỉnh Quảng Nam về chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách)

1, Về số lượng, chức danh, mức phụ cấp

Số lượng, chức danh: 03 người đảm nhận 05 chức danh, trong đó có 02 người kiêm chức:
+ Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn hoặc kiêm Trưởng ban công tác mặt trận;

+ Trưởng thôn hoặc Trưởng ban công tác mặt trận;
+Thôn đội trưởng kiêm Công an viên.
– Mức phụ cấp:

+Mỗi người được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,0 mức lương cơ sở.
+ Riêng Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn hoặc kiêm Trưởng ban công tác mặt trận thì được hưởng thêm mức kiêm nhiệm 0,5 mức lương cơ sở.

  2, Hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn

Theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, có hiệu lực 25/6/2019, thì: Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phốcó không quá 3 người được hưởng phụ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp dụng đối với các chức danh: Bí thư chi bộ, Trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận. Người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố ngoài 3 chức danh nêu trên không hưởng phụ cấp hằng tháng mà hưởng bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác (nếu có).

Chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khối phố
Chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khối phố

Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp  bằng 3 lần mức lương cơ sở để chi trả người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Riêng đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng  điểm phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 5 lần mức lương cơ sở.

(Quảng Nam tạm thời dừng tuyển dụng mới công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách)

Căn cứ vào quỹ phụ cấp nên trên và căn cứ vào đặc thù của từng xã, yêu cầu quản lý, tỷ lệ chi thường xuyên của cấp xã và nguồn thu ngân sách của địa phương, UBND tỉnh trình HDND tỉnh quy định mức phụ cấp từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng trực tiếp người tham gia công việc của thôn, tổ dân phố.

TẢI NGHỊ QUYẾT 44/2018/NQ-HĐND CỦA HĐND TỈNH QUẢNG NAM

TẢI NGHỊ QUYẾT 43/2018/NQ-HĐND CỦA HĐND TỈNH QUẢNG NAM

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

3 Bình luận

  1. Nguyễn Hữu Long

    HĐND tỉnh là do cử tri bầu ra, vậy trước khi ra nghị quyết có thăm dò ý kiến của cử tri không nhỉ, nghị quyết mà không hợp lòng dân thì coi chừng…

  2. Chia nhỏ việc để mọi người cùng làm việc và có thêm thu nhập để sống dồn lại cho một số người thì kẻ ăn không hết người lần không ra, Hiện nay mức lương đang rất vô lý về phân vùng để hưởng 116 và Đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp, cùng Học đại học chính quy ra trường ra trường một lúc nhưng lương có người được 5triệu, nơi 7 triệu nơi 15 triệu thậm trí 40 triệu như Ngân hàng… thật không hiểu nổi

    • Đúng vậy, hiện nay mức lương trong các cơ quan nhà nước còn có sự chênh lệch khá lớn, có nơi chỉ cách nhau mấy bước chân mà mức lương của cán bộ công chức chênh lệch 3 triệu/tháng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *