Trang chủ / BÀI VIẾT HAY / Tin tức Quảng Nam / Quảng Nam công bố 62 thủ tục hành chính mới Ngành công thương

Quảng Nam công bố 62 thủ tục hành chính mới Ngành công thương

Ngày 15 tháng 5 năm 2018, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 1537/QĐ-UBND công bố danh mục TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước và giải quyết của Sở Công Thương, theo đó có 44 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành Công thương, cụ thể:

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công thương Quảng Nam
Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công thương Quảng Nam

Có 44 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương (16 danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, 09 danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, 19 danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ).

Có 15 danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện (trong đó 9 danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, 6 danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ)

Có 3 danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã bị bãi bỏ.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Chuyên Tư vấn về xử lý vi phạm hành chính.- Quảng cáo trực tuyến: Textlink, bài viết quảng cáo...Nhận làm bài giảng powerpoint tuyên truyền Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *