Trang chủ / BÀI VIẾT HAY / Tin tức Quảng Nam / Tỉnh Quảng Nam tạm dừng thực hiện chế độ cử tuyển

Tỉnh Quảng Nam tạm dừng thực hiện chế độ cử tuyển

Tại Thông báo kết luận số 158/TB-UBND ngày 14/5/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về nội dung phiên họp UBND thường kỳ tháng 4 năm 2018, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất tạm dừng thực hiện chế độ cử tuyển trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

Quảng Nam tạm dừng thực hiện chế độ cử tuyển
Quảng Nam tạm dừng thực hiện chế độ cử tuyển

Về vấn đề thực hiện chế độ cử tuyển theo Nghị định 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 và Nghị định 49/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh thì tại Thông báo số 120/TB-UBND ngày 16/4/2018, UBND tỉnh đã thống nhất tiếp tục thực hiện chế độ cử tuyển với phương thức mới, cụ thể, gắn với việc làm sau khi tốt nghiệp; tuy nhiên sau khi xem xét báo cáo của Sở Nội vụ  về tình hình, kết quả rà soát việc thực hiện  cử tuyển theo ghị định 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 và Nghị định 49/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh và các đề xuất, giải pháp, trước mắt UBND tỉnh thống nhất tạm dưng  thực hiện chế độ cử tuyển trên địa bàn tỉnh; giao Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung giải quyết những tồn đọng liên quan đến vấn đề cử tuyển trong thời gian qua theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Chuyên Tư vấn về xử lý vi phạm hành chính.- Quảng cáo trực tuyến: Textlink, bài viết quảng cáo...Nhận làm bài giảng powerpoint tuyên truyền Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *