Thông báo thi tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020

Ngày 17/3/2020, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam ban hành Thông báo số 538/TB-SNV Về việc thi tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020. Trangtinphapluat.com giới thiệu toàn văn thông báo để bạn đọc tham khảo dự thi.

Căn cứ Kế hoạch số 1415/KH-UBND ngày 16/3/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức thi tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng
Nam năm 2020, Sở Nội vụ thông báo tổ chức thi tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020 với các nội dung chính như sau:

Thông báo thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam 2020
Thông báo thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam 2020

1. Đối tượng tuyển dụng
Những người có nguyện vọng vào làm việc tại các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam.

(Tải bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi công chức hành chính nhà nước năm 2020 tại đây)
2. Chỉ tiêu tuyển dụng
Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng công chức của tỉnh năm 2020 là 340 chỉ tiêu, trong đó: 305 chỉ tiêu tuyển dụng ngạch chuyên viên; 35 chỉ tiêu tuyển dụng
ngạch kiểm lâm viên trung cấp..
Chỉ tiêu tuyển dụng yêu cầu trình độ đại học trở lên theo nhóm vị trí việc làm và ngành đào tạo cần tuyển (theo Phụ lục số 01);
Chỉ tiêu tuyển dụng yêu cầu trình độ trung cấp trở lên theo nhóm vị trí việc làm và ngành đào tạo cần tuyển (theo Phụ lục số 02).

(xem phụ lục số 1, phụ lục số 2 về chỉ tiêu công chức năm 2020 tại đây)

(Xem điều chỉnh chỉ tiêu thi công chức năm 2020 của UBND tỉnh ngày 19/3/2020 tại đây)

(UBND tỉnh Quảng Nam điều chỉnh chỉ tiêu thi tuyển công chức 2020 – lần 2 ngày 15/4/2020)
3. Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển công chức
3.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự thi tuyển công chức:
a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
b) Đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có Phiếu dự tuyển (theo mẫu số 01 kèm theo); có lý lịch rõ ràng;
d) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
e) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.
g) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với ngạch dự tuyển, cụ thể:
+ Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên (riêng đối với nhóm vị trí việc làm kiểm lâm yêu cầu trình độ trung cấp trở lên) đúng ngành hoặc chuyên ngành đào
tạo phù hợp với nhóm vị trí việc làm cần tuyển.
+ Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 (đối với nhóm vị trí việc làm yêu cầu trình độ đại học), chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1 (đối với nhóm vị trí việc làm yêu cầu trình độ trung cấp) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TTBGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

(Xem chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đủ điều kiện dự thi công chức)

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BGDĐT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
3.2. Những người sau đây không được đăng ký dự thi tuyển công chức:
a) Không cư trú tại Việt Nam;
b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
4. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển công chức
– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người
hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
– Trường hợp người dự thi tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 2 mục này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
Người đăng ký dự tuyển công chức nộp hồ sơ gồm:
a) Phiếu đăng ký dự tuyển (có mẫu kèm theo: (Tải mẫu phiếu đăng ký dự tuyển công chức tại đây));
Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang là viên chức trong các đơn vị sự
nghiệp của nhà nước, người làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước, cán bộ, công chức cấp xã; sỹ quan và quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội nhân dân và công an nhân dân Việt Nam nếu đăng ký dự tuyển phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản cho phép đăng ký dự tuyển công chức;

b) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;c) 03 (ba) ảnh màu 4cm x 6cm (thời gian chụp trong vòng 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh của thí sinh vào mặt sau ảnh);
d) 03 (ba) phong bì có dán tem ghi rõ họ, tên, địa chỉ và số điện thoại củangười dự tuyển.
5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển
a) Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký dự tuyển trong giờ hành chính vào các ngày làm việc từ ngày 17/3/2020 đến hết ngày 15/4/2020.
b) Địa điểm: Tại Sở Nội vụ, số 268 đường Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
c) Lệ phí dự tuyển: 400.000/người (theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính).
6. Nội dung, hình thức thi tuyển và các trường hợp được miễn thi ngoại ngữ
Theo quy định tại mục IV, Kế hoạch số 1415/KH-UBND ngày 16/3/2020 của UBND tỉnh. Đối với người dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộcthiểu số thì chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số phải được Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc các trường cao đẳng sư phạm, đại học sư phạm hoặc đại học có khoa sư phạm cấp (theo quy định tại Khoản 2, Điều 8 quy định tổ chức dạy học, kiểm tra và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số ban hành kèm theo Thông tư số 36/2012/TT-BGDĐT ngày 24/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

(Xem kế hoạch thi công chức hành chính nhà nước tỉnh Quảng Nam 2020 tại đây)
7. Hướng dẫn ôn tập (nếu có), địa điểm thi, thời gian thi
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, danh mục tài liệu ôn thi; thời gian tổ
chức ôn thi (nếu có); thời gian thi, địa điểm thi và các nội dung khác có liên quan, Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo sau và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ.

(Xem danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020)

Nội dung chi tiết về thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020 được quy định tại Kế hoạch số 1415/KH-UBND ngày 16/3/2020 của Uỷ ban nhân dântỉnh Quảng Nam được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam tại địa chỉ: quangnam.gov.vn, Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam: noivuqnam.gov.vn và được niêm yết công khai tại Sở Nội vụ. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân có vướng mắc liên hệ theo số điện thoại 0235.3810.435 để được hướng dẫn cụ thể./.

(Trangtinphapluat.com sẽ cập nhật các nội dung liên quan đến đề cương ôn tập, bộ câu hỏi dự thi công chức để bạn đọc tham khảo dự thi. Các bạn truy cập trangtinphapluat.com để sớm nhận được thông tin, tài liệu dự thi nhé)

GIÁM ĐỐC

ĐÃ KÝ

TRẦN ANH TUẤN

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *