Sở Nội vụ Quảng Nam thông tin về thi tuyển công chức, viên chức năm 2020

Thông tin về thi tuyển công chức hành chính, thi tuyển viên chức giáo dục được Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam trả lời tại Công văn Số: 1419/SNV-VP ngày 07/7/2020 về việc trả lời kiến nghị, đề xuất của địa phương, đơn vị về công tác nội vụ, cụ thể như sau:

 Đề nghị Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh triển khai công tác xét tuyển, tuyển dụng công chức hành chính, viên chức sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp khác năm 2020 để kịp thời bổ sung số lượng biên chế, đảm bảo vị trí việc làm cho các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện quản lý.

Thông báo thời gian thi tuyển công chức khối đảng tỉnh Quảng Nam 2020
Thời gian thi tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam 2020

Trả lời:
1. Về thi tuyển công chức hành chính:

Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh thu nhận hồ sơ thi tuyển, đang rà soát lại danh sách trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức hành chính năm 2020; theo đó, sau khi UBND tỉnh cấp kinh phí tổ chức thi tuyển công chức hành chính năm 2020, Sở Nội vụ cơ quan thường trực Hội đồng thi tuyển sẽ tham mưu Hội đồng thi tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức hành chính năm 2020. Đối với tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập khác, Sở Nội vụ đã rà soát nhu cầu tuyển dụng, sẽ sớm tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tuyển dụng sau khi tổ chức thi tuyển công chức hành chính năm 2020.
2. Đối với viên chức sự nghiệp giáo dục. 
a) Xét tuyển viên chức giáo viên đối với sinh viên cử tuyển:

Sở Nội vụ đã có báo cáo số 1256/BC-SNV ngày 15/6/2020 gửi UBND tỉnh về việc báo cáo nhu cầu tuyển dụng viên chức giáo viên đối với sinh viên cử tuyển năm 2020, theo đó, Sở Nội vụ tham mưu xin ý kiến UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các đơn vị, địa phương có nhu cầu tuyển dụng viên chức giáo viên đối với sinh viên cử tuyển tiến hành xây dựng kế hoạch và tổ chức xét tuyển theo quy định của pháp luật.
b)  Thi tuyển viên chức giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm 2020:

Ngày 15/6/2020, Sở Nội vụ nhận được Tờ trình số  94/TTrSGDĐT ngày 12/6/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thẩm định và phê duyệt Kế hoạch thi tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2020, theo đó, Sở Nội vụ đang rà soát biên chế được giao, biên chế sử dụng và các văn bản quy định khác của pháp luật để tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt theo thẩm quyền.

* Theo Thông báo 250/TB-UBND ngày 07/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại phiên họp thường kỳ tháng 6/2020, theo đó: Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan và địa phương tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức kỳ thi tuyển công chức, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2020 đảm bảo theo đúng các kế hoạch đã ban hành.

* Trước đó, Theo  Kế hoạch 1415/KH-UBND ngày 16/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về thi tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020, thì  thời gian thi vòng 01 được tổ chức dự kiến trong 05 ngày vào khoảng cuối tháng 4 năm 2020, tại Trường Đại học Quảng Nam;  Thời gian thi vòng 2 được tổ chức trong 01 ngày, dự kiến cách thời gian thi vòng 1 là một ngày, tại Trường Đại học Quảng Nam.

Như vậy, theo dự kiến kế hoạch ban đầu thì việc tổ chức kỳ thi tuyển công chức hành chính đã kéo dài hơn 02 tháng và như thông tin của Sở Nội vụ đã nêu ở trên thì phải chờ sau khi UBND tỉnh cấp kinh phí tổ chức thi tuyển công chức hành chính năm 2020, Sở Nội vụ cơ quan thường trực Hội đồng thi tuyển sẽ tham mưu Hội đồng thi tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức hành chính năm 2020.

Trangtinphapluat.com sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin mới nhất về kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2020 cũng như thi tuyển viên chức giáo dục, y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Các bạn hãy thường xuyên theo dõi để kịp thời có thông tin phục vụ cho việc thi tuyển công chức, viên chức nhé.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *