Trách nhiệm của Tòa án trong việc gửi trích lục bản án

Một số bạn đọc thắc mắc trách nhiệm của Tòa án như thế nào trong việc gửi trích lục bản án để UBND cấp huyện, cấp xã ghi chú vào Sổ hộ tịch các nội dung hộ tịch thay đổi của cá nhân theo  nội dung của Bản án?

Tòa án nhân dân có trách nhiệm gửi trích lục bản án

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 30 của Luật Hộ tịch thì: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật liên quan đến thay đổi hộ tịch của cá nhân như: Thay đổi quốc tịch; Xác định cha, mẹ, con; Xác định lại giới tính; Nuôi con nuôi, chấm dứt việc nuôi con nuôi; Ly hôn, hủy việc kết hôn trái pháp luật, công nhận việc kết hôn; Công nhận giám hộ; Tuyên bố hoặc hủy tuyên bố một người mất tích, đã chết, bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Trách nhiệm của Tòa án trong việc gửi trích lục bản án
Trách nhiệm của Tòa án trong việc gửi trích lục bản án

Tòa án nhân dân, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo bằng văn bản kèm theo trích lục bản án, bản sao quyết định đến Ủy ban nhân dân nơi đã đăng ký hộ tịch của cá nhân để ghi vào Sổ hộ tịch; trường hợp nơi đăng ký hộ tịch là Cơ quan đại diện thì thông báo cho Bộ Ngoại giao để chuyển đến Cơ quan đại diện ghi vào Sổ hộ tịch.

Và tại Khoản 3 Điều 269 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 thì Bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật của Tòa án có liên quan đến việc thay đổi hộ tịch của cá nhân phải được Tòa án cấp sơ thẩm thông báo bằng văn bản kèm theo trích lục bản án cho Ủy ban nhân dân nơi đã đăng ký hộ tịch của cá nhân đó theo quy định của Luật hộ tịch. Thời gian thực hiện việc gửi trích lục bản án là trong thời hạn 5 ngày làm việc.

Thời hạn gửi trích lục bản án là 5 ngày làm việc

Như vậy, Luật Hộ tịch và Bộ luật Tố tụng dân sự đều quy định trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, Tòa án có trách nhiệm gửi trích lục bản án cho UBND nơi đã đăng ký hộ tịch cho cá nhân để ghi nội dung thay đổi vào Sổ hộ tịch theo Điều 31 của Luật Hộ tịch.

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *