Hướng dẫn áp dụng quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự năm 2015

Ngày 13/9/2016, Tòa án nhân dân Tối cáo ban hành Công văn 276/TANDTC-PC năm 2016 hướng dẫn áp dụng quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự năm 2015, theo đó:

Kể từ ngày 01/7/2016 các quy định có lợi cho người phạm tội của BLHS 2015 và các quy định của bộ luật TTHS 2015 để thi hành có lợi cho người phạm tội của BLHS 2015 có hiệu lực thi hành.

Các quy định có lợi cho người phạm tội bao gồm các quy định: xóa bỏ một tội phạm, một hình phạt, một tình tiết tăng nặng, quy định một hình phạt nhẹ hơn, một tình tiết tiết giảm nhẹ mới hoặc mở rộng phạm vi áp dụng án treo, miễn trách nhiệm hình sự, loại trừ trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, giảm hình phạt, tha tù trước thời hạn có điều kiện, xóa án tích, và các quy định khác có lợi cho người phạm tội.

(Tải slide tuyên truyền Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Loạt bài so sánh Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 với Bộ luật Hình sự 1999

RUBI

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *