Mua bán xe máy được chứng thực chữ ký

Giấy Mua bán xe máy được chứng thực chữ ký chứ không nhất thiết phải lập hợp đồng để công chứng, chứng thực.

Đó là nội dung hướng dẫn tại Công văn số 226/STP-HCTP ngày 22 tháng 3 năm 2017 của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam, theo đó việc chứng thực chữ ký của người bán, cho tặng xe trong giấy bán cho tặng xe theo Điểm g Khoản 1 Điều 10 Thông tư 15/2014/TT-BCA  ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe được hiểu là “trường hợp pháp luật có quy định khác”  theo Khoản 4 Điều 25 Nghị định 23/2015/NĐ-CP  do đó vẫn thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 3956/BTP-HTQTCT về việc chứng thực chữ ký trong Giấy bán, cho, tặng xe cá nhân và xe chuyên dùng.

(Xem Thông tư 01/2020/TT-BTP về hướng dẫn Nghị định 23/2015/NĐ-CP về chứng thực)

Trước đó, trangtinphapluat.com cũng đăng tải bài viết Giấy bán, cho tặng xe – chứng thực chữ ký hay chứng thực hợp đồng? cũng đã đề cập đến những vướng mắc, bất cập giữa Thông tư 15 và Nghị định 23 quy định về chứng thực giấy mua bán xe.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *