Thanh tra viên không được làm người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho Chủ tịchUBND

Trong vụ án hành chính, cán bộ, thanh tra viên chuyên ngành của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường  có được làm người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh không?

Theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 4 của Luật Thanh tra thì Thanh tra Sở là một trong những cơ quan THanh tra nhà nước.

Theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 61 của Luật Tố tụng hành chính thì “cán bộ, công chức trong các cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát, Thanh tra, Thi hành án; công chức, sỹ quan, hạ sỹ quan trong ngành công an” không được làm người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự trong vụ án hành chính.

Thanh tra viên không được làm người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho Chủ tịchUBND
Thanh tra viên không được làm người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho Chủ tịchUBND

Do đó, theo các quy định nêu trên thì cán bộ, Thanh tra viên chuyên ngành của Sở Tài nguyên và Môi trường  không được làm người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh  trong vụ án hành chính.

Trên đây là nội dung giải đáp của Tòa án nhân dân tối cao về một số vấn đề tố tụng hành chính được ban hành theo Công văn số 02/GĐ-TANDTC ngày 19/9/2018

TẢI Công văn 02/GĐ-TANDTC năm 2018 giải đáp một số vấn đề về tố tụng hành chính do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *