Thẩm quyền xác nhận thành viên hộ gia đình sử dụng đất

Hiện nay nhiều Văn phòng Công chứng yêu cầu người dân khi thực hiện việc mua bán, chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất mà Giấy chứng nhận mang tên hộ gia đình thì phải về UBND cấp xã thực hiện việc xác nhận thành viên hộ gia đình sử dụng đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận gồm bao nhiêu thành viên. UBND cấp xã thì lúng túng không biết xác nhận thế nào cho đúng, xác nhận chữ ký thì Văn phòng công chứng không chấp nhận văn bản, còn xác nhận thành viên trong hộ gia đình tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì không có hồ sơ lưu trữ để xác nhận. Và nhiều địa phương từ chối xác nhận vì cho rằng không thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.

Quy định về hộ gia đình sử dụng đất

Theo quy định tại Khoản 29 Điều 3 Luật Đất đai 2013 thì: Hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất.

Thẩm quyền xác nhận thành viên hộ gia đình sử dụng đất
Quy định thành viên Hộ gia đình sử dụng đất

Luật Đất đai 2013 đã quy định rõ về hộ gia đình sử dụng đất, đã giải quyết được vấn đề không phải có tên trong sổ hộ khẩu là thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất.

Về xác nhận thành viên hộ gia đình sử dụng đất

Để đảm bảo tính an toàn pháp lý khi thực hiện việc công chứng các hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất liên quan đến hộ gia đình sử dụng đất, các Tổ chức hành nghề công chứng thường yêu cầu công dân về UBND cấp xã xác nhận thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Văn phòng công chứng mới thực hiện việc công chứng hợp đồng mua bán, chuyển nhượng.

Xem bài viết Hợp đồng chuyển nhượng vô hiệu – Hợp đồng thế chấp có vô hiệu?

UBND cấp xã có quyền xác nhận thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất?

Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành không có quy định về cơ quan có thẩm quyền xác nhận thành viên trong  hộ gia đình sử dụng đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong lĩnh vực chứng thực được quy định tại Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch cũng không quy định thẩm quyền của UBND xã trong việc xác nhận thành viên trong hộ gia đình, chỉ có quy định về chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập theo quy định của pháp luật.

(Chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình, những ai phải ký tên?)

Như vậy, trong trường hợp công dân có yêu cầu về xác nhận  hộ gia  đình sử dụng đất thì UBND cấp xã có thể xác nhận chữ ký của người yêu cầu chứ không thể xác nhận nội dung có bao nhiêu thành viên tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cơ quan nào cấp giấy chứng nhận cơ quan đó xác nhận

Tại Văn bản số 01/2017/GĐ-TANDTC ngày 07/4/2017 của Tòa án nhân dân Tối cao giải đáp một số vấn đề nghiệp vụ, tại mục số 4  của phần Dân sự có hướng dẫn như sau

Cơ quan nào có thẩm quyền xác nhận thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất
UBND cấp huyện xác nhận thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất

Khi giải quyết vụ án dân sự tranh chấp quyền sử dụng đất mà Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó được cấp cho hộ gia đình và tại thời điểm giải quyết tranh chấp, thành viên hộ gia đình đã có sự thay đổi so với thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp này những thành viên nào của hộ gia đình có quyền sử dụng đất đó? Những thành viên nào của hộ gia đình có quyền, nghĩa vụ tham gia tố tụng?

Khoản 29 Điều 3 Luật đất đai năm 2013 quy định: “Hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất”. Như vậy, khi giải quyết vụ án dân sự mà cần xác định thành viên của hộ gia đình có quyền sử dụng đất cần lưu ý:

– Thời điểm để xác định hộ gia đình có bao nhiêu thành viên có quyền sử dụng đất là thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất.

(Quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới nhất)

– Việc xác định ai là thành viên hộ gia đình phải căn cứ vào hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp cần thiết, Tòa án có thể yêu cầu Ủy ban nhân dân có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xác định thành viên hộ gia đình tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm căn cứ giải quyết vụ án và đưa họ tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

– Khi giải quyết vụ án dân sự, ngoài những người là thành viên trong hộ gia đình có quyền sử dụng đất, Tòa án phải đưa người đang trực tiếp quản lý, sử dụng đất của hộ gia đình, người có công sức đóng góp làm tăng giá trị quyền sử dụng đất hoặc tài sản trên đất tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Theo hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao thì UBND cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (chứ không phải UBND cấp xã) xác định thành viên trong hộ gia đình tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm căn cứ giải quyết vụ án.

Từ hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao có thể vận dụng việc xác nhận thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất phục vụ cho các hoạt động công chứng, chứng thực chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình theo hướng cơ quan nào cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì cơ quan đó phải có trách nhiệm xác nhận thành viên trong hộ gia đình tại thời điểm cấp giấy, vì chỉ có cơ quan cấp giấy chứng nhận mới có hồ sơ lưu trữ đầy đủ chứ UBND cấp xã không có lưu trữ hồ sơ cấp giấy nên không có cơ sở để xác nhận tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ gia đình có bao nhiêu người được.

Để việc áp dụng pháp luật được thống nhất, thuận lợi cho người dân và cơ quan nhà nước, thiết nghĩ cơ quan có thẩm quyền cần sớm hướng dẫn việc xác nhận thành viên hộ gia đình sử dụng đất theo hướng như Tòa án nhân dân tối cao đã hướng dẫn.

Mời bạn đọc tham gia thảo luận về thẩm quyền xác nhận thành viên hộ gia đình trong giấy chứng nhận quyền sử dung đất bằng cách để lại bình luận bên dưới bài viết.

MỚI CẬP NHẬT: Theo khoản 5 Điều 135 Luật Đất đai 2024 thì

Trường hợp thửa đất thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình thì cấp một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất ghi đầy đủ tên thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và trao cho người đại diện. Trường hợp các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình có nhu cầu thì cấp một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất ghi tên đại diện hộ gia đình trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và trao cho người đại diện hộ gia đình.

Việc xác định các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình để ghi tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do các thành viên này tự thỏa thuận và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

4 Bình luận

  1. Nhưng nếu nơi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không phải là nơi người sở hữu sinh sống thì làm sao họ có thể xác nhận nhân khẩu cho gia đình người sở hữu (nhưng không sinh sống tại đó) được?

    • nhân khẩu Tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thể hiện trong hồ sơ cấp giấy, vì vậy cơ quan nào có thẩm quyền cấp thì sẽ có hồ sơ lưu nên đủ cơ sở để xác nhận tại thời điểm cấp giấy có bao nhiêu thành viên hộ gia đình còn UBND cấp xã chỉ có thể xác nhận gia đình có bao nhiêu khẩu chứ không thể xác định được tại thời điểm cấp giấy thành viên hộ gia đình nào được cấp trong giấy chứng nhận bạn nhé

  2. xác nhận công an xã

    Cái này đơn giản nhất là làm đơn xuống công an xã, thị trấn xác nhận tại thời điểm cấp giấy chứng nhận bao nhiêu người thôi
    Vn năm 1997 thì hộ gia đình có bao nhiêu nhân khẩu được sinh ra trước hoặc trong năm 1997 còn những thành viên sanh sau này thì không cần xác nhận.

    • Công an xã họ trả lời em là họ không xác nhận, không thuôc thẩm quyền của họ mà em có xuống công an huyện họ cũng không xác nhận cho em đâu. Em tìm đến nơi cấp GCN taị thời điểm đó để xin xác nhận. Mà e thiết nghĩ xuống văn phòng đăng ký đất đai để họ xác nhận thì họ k làm đâu (tìm hồ sơ từ thời điểm cấp giấy có thể là từ năm 1996 sẽ rất mất thời gian) họ sẽ trả lời về xã thôi ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *