Thế nào là công trình khác?

Trong thời gian qua việc hiểu khái niệm “Công trình khác” được quy định trong Nghị định 121/2013/NĐ-CP là rất khác nhau. Để bạn đọc hiểu thêm những công trình nào là công trình khác theo quy định của Luật Xây dựng, trangtinphapluat.com xin giới thiệu câu trả lời của Thanh tra Bộ Xây dựng và đã cập nhật theo quy định mới nhất hiện nay, như sau:

Công trình khác gồm những công trình nào?

Thanh tra Bộ Xây dựng trả lời như sau:

công trình khác là gì
Tường rào là công trình khác

1. Công trình khác quy định tại Luật Xây dựng và Nghị định 121/2013/NĐ- CP là những công trình không phải là nhà ở riêng lẻ; không phải công trình thuộc trường hợp phải lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình (Điều 13 Nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình) hay công trình phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình (Điều 2 Nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình).

Các công trình khác có thể là hàng rào, nhà bếp… hay các công trình xây dựng nhà hàng, khách sạn, nhà xưởng, nhà nghỉ thuộc vốn của tư nhân… mà không phải là nhà ở riêng lẻ; không phải lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình; không phải phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định trên.

Trường hợp các công trình khác vi phạm pháp luật về xây dựng sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 121/2013/NĐ-CP.

Công trình khác là công trình quy mô nhỏ

Theo khoản 1 Điều 2 Nghị định 139/2017/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở, thì:

Công trình khác   là công trình có quy mô không thuộc các trường hợp: Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình và nhà ở riêng lẻ.

Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 16/2022/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng thì: Công trình khác quy định tại Nghị định này là công trình không thuộc đối tượng có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, công trình không thuộc đối tượng có yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng và không phải là nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân.

rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *