Biểu mẫu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Ngày 25/11/2019, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 07/2019/TT-BTP hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, có hiệu lực 10/01/2020.

Theo đó, có 10 Biểu mẫu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, gồm (CLICK VÀO TỪNG MẪU ĐỂ TẢI):

Mẫu số 01/ĐKTC: Phiếu yêu cầu đăng ký thế chấp

– Mẫu số 02/ĐKTĐ-SCSS: Phiếu yêu cầu đăng ký thay đổi sửa chữa sai sót

Cơ quan nào có thẩm quyền xác nhận thành viên hộ gia đình sử dụng đất
Biểu mẫu thế chấp quyền sử dụng đất

Mẫu số 03/ĐKVB: Phiếu yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp

Mẫu số 04/XĐK: Phiếu yêu cầu xóa đăng ký

Mẫu số 05/CTĐK: Phiếu yêu cầu chuyển tiếp đăng ký thế chấp

Mẫu số 06/BSCB: Trang bổ sung về các bênhợp đồng thế chấp

Mẫu số 07/BSTA: Trang bổ sung về tài sản thế chấp

(Hợp đồng chuyển nhượng nhà ở vô hiệu, hợp đồng thế chấp có vô hiệu?)

Mẫu số 08/DMHĐTC: Danh mục các hợp đồng thế chấp đã đăng ký

Mẫu số 09/SĐKTL: Sổ đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai

Mẫu số 10/VBTB: Văn bản thông báo tạm dừng, dừng đăng ký thế chấp; thông báo việc kê biên, giải tỏa kê biên quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Thông tư 07/2019/TT-BTP thay thế cho Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *