Mẫu đơn đề nghị thu hồi, hủy bỏ Giấy khai sinh

Nhiều bạn đọc đề nghị hướng dẫn mẫu đơn đề nghị thu hồi giấy khai sinh, hủy bỏ giấy khai sinh do cơ quan nhà nước cấp trái quy định. Theo đó, Hiện nay nhiều trẻ em có từ 2 đến 3 Giấy khai sinh bản chính được UBND cấp xã cấp có nội dung khác nhau. Nguyên nhân do 02 vợ chồng thường trú ở 2 địa phương khác nhau nên đăng ký khai sinh ở nhiều nơi dẫn đến một trẻ được 02 địa phương cấp giấy Khai sinh. Việc này gây khó khăn, bất tiện cho trẻ trong việc học tập cũng như tham gia các giao dịch do thông tin trong Giấy khai sinh không đồng nhất.

Hiện nay, pháp luật về hộ tịch mới chỉ quy định về các trường hợp thu hồi Giấy tờ hộ tịch và thẩm quyền thu hồi chứ chưa đề cập đến trình tự, thủ tục thu hồi, mẫu đơn đề nghị thu hồi để công dân có cơ sở thực hiện.

Trangtinphapluat.com biên soạn mẫu Đơn đề nghị thu hồi, hủy bỏ giấy khai sinh nói riêng và giấy tờ hộ tịch nói chung để bạn đọc tham khảo, áp dụng trong quá trình làm đơn đề nghị cơ quan chức năng thu hồi, hủy bỏ giấy tờ hộ tịch cấp sai quy định.

Mẫu đơn đề nghị thu hồi, hủy bỏ Giấy khai sinh
Mẫu đơn đề nghị thu hồi, hủy bỏ Giấy khai sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Thu hồi, hủy bỏ Giấy khai sinh cấp không đúng pháp luật (hoặc thu hồi, hủy bỏ giấy tờ hộ tịch khác)

Kính gửi:

– UBND xã…;

–  Phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố

– UBND huyện, thị xã, thành phố

Tôi tên là: Nguyễn Thị A

Sinh năm 1980, Số căn cước công dân:

Đăng ký thường trú: tại thôn X, xã Y, huyện  X, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0987987878

Tôi xin trình bày một việc như sau: Vợ chồng tôi đăng ký kết hôn 2023 (chồng tôi tên là Trần Văn C, đăng ký thường trú tại phường N, Quận 1, TPHCM) tại UBND xã N, huyện T, tỉnh Quảng Nam. Sau khi kết hông tôi vẫn không cắt  và nhập hộ khẩu ở quê chồng. Con trai tôi sinh tháng 01/2024 tại Bệnh viện QN. Tuy nhiên, do tôi có hộ khẩu ở Quảng Nam, còn chồng tôi hộ khẩu ở TP Hồ Chí Minh, nên Tôi đã làm giấy khai sinh cho cháu ở Quảng Nam vào tháng 01/2024 nhưng mẹ chồng tôi yêu cầu làm giấy khai sinh ở Tp Hồ Chí Minh nên tôi không đồng ý và chỉ gửi bản sao giấy chứng sinh   vào TP Hồ Chí Minh cho mẹ chồng tôi. Tuy nhiên, mẹ chồng tôi tự đi làm thủ tục và được UBND phường N, Quận 1,TPHCM cấp giấy khai sinh vào tháng 02/2024. Hiên nay, con trai tôi có 2 giấy khai sinh do UBND xã ở Quảng Nam và UBND phường ở TPHCM cấp với 2 tên khác nhau gây khó khăn cho việc sinh hoạt, học tập của cháu.

Qua tìm hiểu Điều 16 Luật Hộ tịch và Điều 2, Điều 9 Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch thì:

+ Khoản 1 Điều 16 Luật Hộ tịch

Điều 16. Thủ tục đăng ký khai sinh

1. Người đi đăng ký khai sinh nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy chứng sinh cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Trường hợp không có giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh; trường hợp khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi phải có biên bản xác nhận việc trẻ bị bỏ rơi do cơ quan có thẩm quyền lập; trường hợp khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ phải có văn bản chứng minh việc mang thai hộ theo quy định pháp luật.”

+ Khoản 2 Điều 2 Nghị định 123/20115/NĐ-CP: “Người yêu cầu đăng ký khai sinh phải nộp bản chính Giấy chứng sinh”

+ Điều 9 Nghị định 123/2015/NĐ-CP:

Điều 9. Giấy tờ nộp và xuất trình khi đăng ký khai sinh

1. Người yêu cầu đăng ký khai sinh nộp các giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 của Luật Hộ tịch khi đăng ký khai sinh tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) hoặc các giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 của Luật Hộ tịch khi đăng ký khai sinh tại Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện).

2. Người yêu cầu đăng ký khai sinh xuất trình giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này.

Trường hợp cha, mẹ của trẻ đã đăng ký kết hôn thì còn phải xuất trình giấy chứng nhận kết hôn.”

Như vậy, khi làm giấy khai sinh tại UBND phường N, Quận 1 TPHCM thi phải nộp bản chính Giấy khai sinh và xuất trình Giấy đăng ký kết hôn của 2 vợ chồng chúng tôi, tuy nhiên Mẹ chồng tôi không có các giấy tờ nêu trên nhưng vẫn được UBND phường N cấp Giấy khai sinh là chưa phù hợp quy định của pháp luật.

Căn cứ vào Luật Hộ tịch và các quy định của pháp luật liên quan, Tôi viết đơn này kính đề nghị Phòng Tư pháp, UBND Quận 1, TPHCM kiểm tra, thu hồi, hủy bỏ Giấy khai sinh của con tôi đã được UBND quận 1 cấp vào tháng 02/2024.

Trong khi chờ đợi các cơ quan chức năng giải quyết, tôi xin chân thành cảm ơn và mong nhận được phản hồi sớm nhất./.

Đính kèm theo đơn:

– Bản sao chứng thực Giấy khai sinh do UBND xã  thuộc huyện T, của tỉnh Quảng Nam cấp tháng 01/2024

– Bản sao chứng thực Giấy khai sinh do UBND phường N, quận 1, TPHCM cấp tháng 02/2024

– Bản sao chứng thực Giấy đăng ký kết hôn của vợ chồng tôi do UBND xã thuộc huyện T, tỉnh Quảng Nam cấp năm 2023.

Quảng Nam, ngày   tháng 3   năm 2024

Người viết đơn

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *