Trang chủ / BÀI VIẾT HAY / Lĩnh vực hình sự

Lĩnh vực hình sự

Đồng phạm và phạm tội có tổ chức theo quy định của BLHS 2015

Tiêu chí xác định vụ việc hòa giải thành, đối thoại thành

1. Chế định đồng phạm là một trong những nội dung cơ bản và quan trọng của pháp luật hình sự. Theo đó, tội phạm có thể chỉ do một người thực hiện nhưng cũng có trường hợp lại do nhiều người cùng gây ra. Chế định đồng phạm được …

Đọc tiếp

Những quy định mới về tình tiết định tính, định lượng trong BLHS 2015

Nghị định số 19/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Một trong những nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi lần này là đã cụ thể hóa tối đa các tình tiết định tội, định khung có tính chất định tính, trừu tượng trong cấu thành của hầu hết các tội phạm thành tình …

Đọc tiếp

Hướng dẫn áp dụng Bộ luật hình sự 2015 và Nghị quyết 41 của Quốc hội

Tài sản thuộc quyền sở hữu toàn dân

Ngày 09/01/2018, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Công văn 04/TANDTC-PC  về áp dụng Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết 41/2017/QH14, theo đó: Để triển khai, thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số …

Đọc tiếp

Hướng dẫn xử lý hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán “pháo hoa nổ”

xử lý hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán “pháo hoa nổ” trong nội địaxử lý hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán “pháo hoa nổ” trong nội địa

Ngày 22/12/2017, Tòa án tối cao ban hành Công văn 340/TANDTC-PC về xử lý hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán “pháo hoa nổ” trong nội địa. Theo đó,  tại khoản 3 và khoản 4 Điều 2 Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15-04-2009 của Chính phủ về quản lý sử dụng …

Đọc tiếp

Ban hành mới 284 biểu mẫu trong hoạt động điều tra hình sự

Tài liệu hướng dẫn hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 61/2017/TT-BCA quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự. Theo đó có 284 biểu mẫu trong hoạt động điều tra hình sự của Cơ quan điều tra của Công an nhân dân, Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân, Cơ …

Đọc tiếp

Quy định về niêm phong và mở niêm phong vật chứng

Nghị định số 19/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Quy định về niêm phong và mở niêm phong vật chứng được Chính phủ quy định tại Nghị định 127/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Nguyên tắc  niêm phong, mở niêm phong vật chứng Chỉ thực hiện niêm phong, mở niêm phong vật chứng khi …

Đọc tiếp

Các trường hợp đăng ký biện pháp đảm bảo

Nghị định số 23/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Ngày 01/9/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 102/2017/NĐ-CP  Về đăng ký biện pháp bảo đảm, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2017, theo đó các biện pháp bảo đảm sau đây phải đăng ký: – Thế chấp quyền sử dụng đất; – Thế chấp tài sản gắn …

Đọc tiếp

Hướng dẫn xử lý hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ trong nội địa

Quyết định 01/2018/QĐ-TTg bãi bỏ Quyết định số 72/2013 của Thủ tướng quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu.

Theo Công văn 91/TANDTC-PC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Tóa án nhân dân tối cao về việc xử lý hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ trong nội địa  thì:   Kể từ ngày 01-7-2015 (ngày Luật đầu tư năm 2014 có hiệu lực thi hành) đến …

Đọc tiếp

Công văn 06/TANDTC-PC năm 2017 xử lý hình sự đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ

Ngày 19 tháng 01 năm 2017, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Công văn 06/TANDTC-PC năm 2017 xử lý hình sự đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ, theo đó: Đối với hành vi vận chuyển, buôn bán pháo nổ được thực hiện kể …

Đọc tiếp

Hướng dẫn đặc xá trong trường hợp đặc biệt

Theo Hướng dẫn 330/TANDTC-V1 ngày 01 tháng 11 năm 2016  của Tòa án nhân dân tối cao  về xét, đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt cho người bị kết án đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù nhân dịp Quốc khánh nước Việt Nam …

Đọc tiếp