loading...
Trang chủ / BÀI VIẾT HAY / Mỗi tuần 1 điều luật

Mỗi tuần 1 điều luật

Giới hạn về số lần thực hiện xin lỗi của cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức

1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức a) Trong 01 năm công tác, công chức, viên chức đã có Thư xin lỗi cá nhân, tổ chức theo quy định tại Điều 9 Quy định này, nếu vi phạm lần thứ hai trong cùng một thủ tục hành chính đối …

Read More »

Nội dung học tập: “Mỗi tuần một điều luật”: CÁC HÀNH VI PHẢI CÔNG KHAI XIN LỖI ĐỐI VỚI CĂN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

Đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, có một trong các hành vi dưới đây thì phải công khai xin lỗi cá nhân, tổ chức: Bị cá nhân, tổ …

Read More »

Quan hệ giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị với cơ quan, đơn vị cấp dưới

Nội dung học tập “Mỗi tuần 1 điều luật” – Tuần thứ 25, từ ngày 15/6-21/6/2015 Quan hệ giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị với cơ quan, đơn vị cấp dưới 1. Thông báo cho cơ quan, đơn vị cấp dưới những chủ trương, chính sách của Đảng …

Read More »

Quan hệ giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị với cơ quan, đơn vị cấp trên

Nội dung học tập “Mỗi tuần 1 điều luật” – Tuần thứ 24, từ ngày 08/6-14/6/2015. Quan hệ giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị với cơ quan, đơn vị cấp trên 1. Chấp hành quyết định của cấp trên. Khi có căn cứ cho rằng quyết định đó …

Read More »

Nội dung học tập “Mỗi tuần 1 điều luật” – Tuần thứ 22, từ ngày 25/5-31/5/2015

Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị 1. Tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra việc niêm yết công khai tại trụ sở làm việc và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị để công dân, cơ quan, tổ chức (sau …

Read More »

Nội dung học tập “Mỗi tuần 1 điều luật” – Tuần thứ 21, từ ngày 18/5-24/5/2015

Những việc cán bộ, công chức, viên chức giám sát, kiểm tra 1. Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị. 2. Sử dụng kinh phí hoạt động, chấp hành chính sách, chế …

Read More »

Nội dung học tập “Mỗi tuần 1 điều luật” – Tuần thứ 20, từ ngày 11/5-17/5/2015

Những việc cán bộ, công chức, viên chức tham gia ý kiến 1. Chủ trương, giải pháp thực hiện nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công việc của cơ quan, đơn vị. 2. Kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị. …

Read More »

Nội dung học tập “Mỗi tuần 1 điều luật” – Tuần thứ 19, từ ngày 04/5-10/5/2015

Những việc phải công khai 1. Chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến công việc của cơ quan, đơn vị. 2. Kế hoạch công tác hàng năm, hàng quý, hàng tháng của cơ quan, đơn vị. 3. Kinh phí hoạt động hàng …

Read More »

 Nội dung học tập “Mỗi tuần 1 điều luật” – Tuần thứ 17, từ ngày 20/4-26/4/2015: Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức

1. Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời; thực hiện các quy định về nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp, quy tắc ứng xử, …

Read More »

Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị trong thực hiện dân chủ

Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị

Nội dung học tập “Mỗi tuần 1 điều luật”: Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị trong thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan, đơn vị. 1. Thực hiện dân chủ trong quản lý và điều hành hoạt động của cơ quan, đơn vị; trong quản …

Read More »
loading...