Trang chủ / ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN (page 3)

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN

Đề cương tuyên truyền văn bản luật mới, đề cương tuyên truyền pháp luật, đề cương giới thiệu văn bản luật , đề cương tuyên truyền

Bài giảng Bộ luật hình sự 2015

Trangtinphapluat trân trọng giới thiệu tới bạn đọc: Bài giảng những điểm mới của Bộ luật hình sự 2015 bằng powerpoint Bộ Luật hình sự 2015 Nghị quyết thi hành BLHS 2015 Những điểm mới của BLHS 2015 về quân nhân Liên hệ email: kesitinh355@gmail.com để tải bài giảng

Đọc tiếp

Bài giảng kỹ năng trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

Sơ lược: Khái niệm: Kỹ năng trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật: Là khả năng của người thực hiện TGPL vận dụng kiến thức pháp luật, đạo đức xã hội và kinh nghiệm cuộc sống để hương dẫn, giải đáp, đưa ra ý kiến, cung cấp thông tin …

Đọc tiếp

Bài giảng Luật tổ chức chính quyền địa phương

Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19/6/2015 chính thức có hiệu lực thi hành và thay thế Luật tổ chức Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND) năm 2003. Nhằm tạo điều kiện …

Đọc tiếp

Bài giảng Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, số 85/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 25/06/2015, có hiệu lực từ ngày 01/09/2015. Để bạn đọc có tư liệu tuyên truyền Luật Bầu cử, trangtinphapluat.com giới thiệu bài giảng Luật Bầu cử đại biểu …

Đọc tiếp

Đề cương tuyên truyền Nghị định 04/2015/NĐ-CP về quy chế thực hiện dân chủ cơ sở ở cơ quan

Liên hệ email: kesitinh355@gmail.com để tải slide bài giảng Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập  

Đọc tiếp