loading...
Trang chủ / ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN (page 4)

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN

Đề cương tuyên truyền văn bản luật mới, đề cương tuyên truyền pháp luật, đề cương giới thiệu văn bản luật.

Liên hệ kesitinh355@gmail.com để tải bải giảng tuyên truyền pháp luật.

Bài giảng kỹ năng trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

Sơ lược: Khái niệm: Kỹ năng trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật: Là khả năng của người thực hiện TGPL vận dụng kiến thức pháp luật, đạo đức xã hội và kinh nghiệm cuộc sống để hương dẫn, giải đáp, đưa ra ý kiến, cung cấp thông tin …

Read More »

Bài giảng Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, số 85/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 25/06/2015, có hiệu lực từ ngày 01/09/2015. Để bạn đọc có tư liệu tuyên truyền Luật Bầu cử, trangtinphapluat.com giới thiệu bài giảng Luật Bầu cử đại biểu …

Read More »