Trang chủ / TỔNG HỢP VĂN BẢN LUẬT / Doanh nghiệp (page 3)

Doanh nghiệp

Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg Quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện

Số/Ký hiệu 04/2017/QĐ-TTg Ngày ban hành 09/03/2017 Ngày có hiệu lực 25/04/2017 Người ký Trịnh Đình Dũng Trích yếu Quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện Cơ quan ban hành …

Đọc tiếp

Nghị định số 06/2017/NĐ-CP của Chính phủ Về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế

Số/Ký hiệu 06/2017/NĐ-CP Ngày ban hành 24/01/2017 Ngày có hiệu lực 31/03/2017 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế Cơ quan ban hành Chính phủ Phân loại Nghị định TẢI TẠI ĐÂY

Đọc tiếp

Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg

Số/Ký hiệu 02/2017/QĐ-TTg Ngày ban hành 17/01/2017 Ngày có hiệu lực 05/03/2017 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng …

Đọc tiếp

Nghị định số 175/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Số/Ký hiệu 175/2016/NĐ-CP Ngày ban hành 30/12/2016 Ngày có hiệu lực 15/02/2017 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có …

Đọc tiếp

Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 – 2020

Số/Ký hiệu 58/2016/QĐ-TTg Ngày ban hành 28/12/2016 Ngày có hiệu lực 15/02/2017 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 – 2020 …

Đọc tiếp

Thông tư 212/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường

TẢI TẠI ĐÂY Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng …

Đọc tiếp

Nghị định số 153/2016/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Số/Ký hiệu 153/2016/NĐ-CP Ngày ban hành 14/11/2016 Ngày có hiệu lực 01/01/2017 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động Cơ quan ban hành Chính phủ Phân loại Nghị định

Đọc tiếp

Nghị quyết 297/NQ-UBTVQH14 năm 2016 về nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển khoa học, công nghệ nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giai đoạn 2015-2020, trong đó chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân số 87/2015/QH13; Căn cứ Nghị quyết số 1076/NQ-UBTVQH13 ngày 15/12/2015 của Ủy ban thường vụ Quốc …

Đọc tiếp

Nghị định số 148/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường

Số/Ký hiệu 148/2016/NĐ-CP Ngày ban hành 04/11/2016 Ngày có hiệu lực 25/12/2016 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường Cơ quan ban hành Chính phủ Phân loại Nghị định CHỌN SKIP AD ĐỂ TẢI VĂN BẢN

Đọc tiếp