Trang chủ / TỔNG HỢP VĂN BẢN LUẬT / Doanh nghiệp (page 5)

Doanh nghiệp

Thông tư liên tịch 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Căn cứ Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp (sau đây gọi tắt là Nghị định 99/2013/NĐ-CP); Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 …

Đọc tiếp

Nghị định số 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Số/Ký hiệu 118/2015/NĐ-CP Ngày ban hành 12/11/2015 Ngày có hiệu lực 27/12/2015 Người ký Nguyễn Tấn Dũng Trích yếu Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Cơ quan ban hành Chính phủ Phân loại Nghị định TẢI TẠI ĐÂY

Đọc tiếp

Nghị định số 122/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động

Số/Ký hiệu 122/2015/NĐ-CP Ngày ban hành 14/11/2015 Ngày có hiệu lực 01/01/2016 Người ký Nguyễn Tấn Dũng Trích yếu Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ …

Đọc tiếp

Nghị định số 116/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

Số/Ký hiệu 116/2015/NĐ-CP Ngày ban hành 11/11/2015 Ngày có hiệu lực 11/11/2015 Người ký Nguyễn Tấn Dũng Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công …

Đọc tiếp

Nghị định số 114/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế

Số/Ký hiệu 114/2015/NĐ-CP Ngày ban hành 09/11/2015 Ngày có hiệu lực 25/12/2015 Người ký Nguyễn Tấn Dũng Trích yếu Sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh …

Đọc tiếp

Quyết định số 54/2015/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ

Số/Ký hiệu 54/2015/QĐ-TTg Ngày ban hành 29/10/2015 Ngày có hiệu lực 15/12/2015 Người ký Nguyễn Tấn Dũng Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg …

Đọc tiếp

Nghị định số 91/2015/NĐ-CP Về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp

Số/Ký hiệu 91/2015/NĐ-CP Ngày ban hành 13/10/2015 Ngày có hiệu lực 01/12/2015 Người ký Nguyễn Tấn Dũng Trích yếu Về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp Cơ quan ban hành Chính phủ Phân loại Nghị định TẢI …

Đọc tiếp

Nghị định số 87/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước

Số/Ký hiệu 87/2015/NĐ-CP Ngày ban hành 06/10/2015 Ngày có hiệu lực 01/12/2015 Người ký Nguyễn Tấn Dũng Trích yếu Về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp …

Đọc tiếp