loading...
Trang chủ / TỔNG HỢP VĂN BẢN LUẬT / Giáo dục đào tạo (page 3)

Giáo dục đào tạo

Nghị định số 86/2015/NĐ-CP Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021

Số/Ký hiệu 86/2015/NĐ-CP Ngày ban hành 02/10/2015 Ngày có hiệu lực 01/12/2015 Người ký Nguyễn Tấn Dũng Trích yếu Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ …

Read More »

Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng

Số/Ký hiệu 46/2015/QĐ-TTg Ngày ban hành 28/09/2015 Ngày có hiệu lực 01/01/2016 Người ký Nguyễn Tấn Dũng Trích yếu Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ Phân loại Quyết định   TẢI …

Read More »

Thông tư 36/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2013 …

Read More »

Nghị định số 73/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học

Số/Ký hiệu 73/2015/NĐ-CP Ngày ban hành 08/09/2015 Ngày có hiệu lực 25/10/2015 Người ký Nguyễn Tấn Dũng Trích yếu Quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học Cơ quan ban hành Chính phủ Phân loại Nghị định TẢI …

Read More »

Nghị định số 72/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại

Số ký hiệu 72/2015/NĐ-CP Ngày ban hành 08/09/2015 Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 25/10/2015 Nguồn thu thập Ngày đăng công báo … Ngành Giáo dục và đào tạo Lĩnh vực Giáo dục đại học Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ …

Read More »

Nghị định số 49/2015/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Số/Ký hiệu 49/2015/NĐ-CP Ngày ban hành 15/05/2015 Ngày có hiệu lực 06/07/2015 Người ký Nguyễn Tấn Dũng Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở …

Read More »

Công văn 1988/BGDĐT-KTKĐCLGD hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Công tác tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) hệ chính quy năm 2015 được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm …

Read More »

Thông tư 08/2015/TT-BGDĐT sửa đổi Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học kèm theo Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 08/2015/TT-BGDĐT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bùi Văn Ga Ngày ban hành: 21/04/2015 Ngày hiệu lực: 04/06/2015 TẢI TẠI ĐÂY

Read More »

Thông tư liên tịch 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) do Bộ trưởng Bộ Tài chính – Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai, Nguyễn Vinh Hiển Ngày ban hành: 27/03/2015 Ngày hiệu lực: 11/05/2015 TẢI TẠI ĐÂY

Read More »

Công văn 1388/BGDĐT-KTKĐCLGD năm 2015 hướng dẫn thực hiện Quy chế thi trong tổ chức thi Trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 1388/BGDĐT-KTKĐCLGD Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Mai Văn Trinh Ngày ban hành: 25/03/2015 Ngày hiệu lực: 25/03/2015 TẢI TẠI ĐÂY

Read More »

Công văn 1346/BGDĐT-CTHSSV năm 2015 về tăng cường biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Kính gửi: Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo Trong thời gian qua, công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và nâng cao chất lượng …

Read More »

Nghị định số 27/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”

Số/Ký hiệu 27/2015/NĐ-CP Ngày ban hành 10/03/2015 Ngày có hiệu lực 25/04/2015 Người ký Nguyễn Tấn Dũng Trích yếu Quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” Cơ quan ban hành Chính phủ Phân loại Nghị định TẢI TẠI ĐÂY

Read More »

Thông tư liên tịch 04/2015/TTLT-BGDĐT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 143/2013/NĐ-CP quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 04/2015/TTLT-BGDĐT-BTC Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính Người ký: Phạm Mạnh Hùng, Trương Chí Trung Ngày ban hành: 10/03/2015 Ngày hiệu lực: 24/04/2015 TẢI TẠI ĐÂY

Read More »