Giao thông

Quyết định số 61/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về một số cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư phát triển đô thị hai bên tuyến đường Võ Nguyên Giáp (Nhật Tân – Nội Bài)

Số/Ký hiệu 61/2015/QĐ-TTg Ngày ban hành 29/11/2015 Ngày có hiệu lực 15/01/2016 Người ký Nguyễn Tấn Dũng Trích yếu Về một số cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư phát triển đô thị hai bên tuyến đường Võ Nguyên Giáp (Nhật Tân – Nội Bài) Cơ quan ban hành …

Đọc tiếp

Thông tư 60/2015/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 63/2014/TT-BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

ố hiệu: 60/2015/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đinh La Thăng Ngày ban hành: 02/11/2015 Ngày hiệu lực: 01/01/2016 TẢI TẠI ĐÂY

Đọc tiếp

Quyết định số 47/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa

Số/Ký hiệu 47/2015/QĐ-TTg Ngày ban hành 05/10/2015 Ngày có hiệu lực 01/12/2015 Người ký Nguyễn Tấn Dũng Trích yếu Về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ Phân loại Quyết định TẢI TẠI …

Đọc tiếp

Nghị định số 69/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 175/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ

Số/Ký hiệu 69/2015/NĐ-CP Ngày ban hành 26/08/2015 Ngày có hiệu lực 10/10/2015 Người ký Nguyễn Tấn Dũng Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 175/2013/NĐ-CP …

Đọc tiếp

Nghị định số 68/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay

Số/Ký hiệu 68/2015/NĐ-CP Ngày ban hành 18/08/2015 Ngày có hiệu lực 15/10/2015 Người ký Nguyễn Tấn Dũng Trích yếu Quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay Cơ quan ban hành Chính phủ Phân loại Nghị định TẢI TẠI ĐÂY

Đọc tiếp

Nghị định số 57/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về quản lý phương tiện cơ giới do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch

Số/Ký hiệu 57/2015/NĐ-CP Ngày ban hành 16/06/2015 Ngày có hiệu lực 01/08/2015 Người ký Nguyễn Tấn Dũng Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về quản lý phương tiện cơ giới do …

Đọc tiếp

Thông tư 21/2015/TT-BGTVT Quy định về thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc có tính chất đặc biệt trong vận tải đường sắt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an …

Đọc tiếp

Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt

Số/Ký hiệu 13/2015/QĐ-TTg Ngày ban hành 05/05/2015 Ngày có hiệu lực 01/07/2015 Người ký Nguyễn Tấn Dũng Trích yếu Về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ Phân loại Quyết định TẢI …

Đọc tiếp

Quyết định số 12/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về cơ chế, chính sách thu hút xã hội hóa đầu tư và khai thác bến xe khách

Số/Ký hiệu 12/2015/QĐ-TTg Ngày ban hành 16/04/2015 Ngày có hiệu lực 01/06/2015 Người ký Nguyễn Tấn Dũng Trích yếu Về cơ chế, chính sách thu hút xã hội hóa đầu tư và khai thác bến xe khách Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ Phân loại Quyết định TẢI …

Đọc tiếp

Nghị định số 24/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa

Số/Ký hiệu 24/2015/NĐ-CP Ngày ban hành 27/02/2015 Ngày có hiệu lực 01/05/2015 Người ký Nguyễn Tấn Dũng Trích yếu Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật …

Đọc tiếp