loading...
Trang chủ / TỔNG HỢP VĂN BẢN LUẬT / Lĩnh vực xây dựng (page 2)

Lĩnh vực xây dựng

Quyết định số 1300/QĐ-BXD ngày 30/10/2015 của Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.

Số văn bản 1300 Ký hiệu văn bản QĐ-BXD Ngày ban hành 30/10/2015 Ngày có hiệu lực 30/10/2015 Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực Người ký Đỗ Đức Duy Trích yếu Quyết định số 1300/QĐ-BXD ngày 30/10/2015 của Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục …

Read More »

Quyết định 23/2015/QĐ-TTg về Quy định cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng theo hình thức Xây dựng – Chuyển giao do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 23/2015/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 26/06/2015 Ngày hiệu lực: 15/08/2015 TẢI TẠI ĐÂY

Read More »

Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Số/Ký hiệu 46/2015/NĐ-CP Ngày ban hành 12/05/2015 Ngày có hiệu lực 01/07/2015 Người ký Nguyễn Tấn Dũng Trích yếu Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng Cơ quan ban hành Chính phủ Phân loại Nghị định TẢI TẠI ĐÂY  

Read More »

Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

Số văn bản 44 Ký hiệu văn bản 2015/NĐ-CP Ngày ban hành 6/5/2015 Ngày có hiệu lực 30/6/2015 Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực Người ký Nguyễn Tấn Dũng Trích yếu Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ : Quy định chi tiết một số …

Read More »

Công văn 516/BXD-HĐXD năm 2015 hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng 50/2014/QH13 do Bộ Xây dựng ban hành

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 04/SXD-KTQH ngày 06/01/2015 của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình đề nghị cho ý kiến hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (Luật Xây dựng 2014). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 1. Tại …

Read More »

Thông tư số 17/2014/TT-BXD ngày 18/11/2014 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày 15 tháng 5 năm 2013 và Thông tư số 18/2013/TT-BXD ngày 31 tháng 10 năm 2013 về hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ

Số văn bản 17 Ký hiệu văn bản 2014/TT-BXD Ngày ban hành 18/11/2014 Ngày có hiệu lực 25/11/2014 Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực Người ký Nguyễn Trần Nam Trích yếu Thông tư số 17/2014/TT-BXD ngày 18/11/2014 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số …

Read More »

Thông tư 18/2014/TT-BXD sửa đổi Thông tư 02/2013/TT-BXD hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 18/2014/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam Ngày ban hành: 26/11/2014 Ngày hiệu lực: 31/12/2014 Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật TẢI TẠI ĐÂY

Read More »

Thông tư số 59/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định kiểm định chất lượng kết cấu hạ tầng bến cảng trong vùng nước cảng biển

Số/Ký hiệu 59/2014/TT-BGTVT Ngày ban hành 27/10/2014 Ngày có hiệu lực 01/01/2015 Người ký Đinh La Thăng Trích yếu Quy định kiểm định chất lượng kết cấu hạ tầng bến cảng trong vùng nước cảng biển Cơ quan ban hành Bộ Giao thông vận tải Phân loại Thông tư TẢI …

Read More »

Thông tư số 16/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung

Số/Ký hiệu 16/2014/TT-BXD Ngày ban hành 23/10/2014 Ngày có hiệu lực 10/12/2014 Người ký Nguyễn Trần Nam Trích yếu Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, …

Read More »