Trang chủ / TỔNG HỢP VĂN BẢN LUẬT (page 20)

TỔNG HỢP VĂN BẢN LUẬT

Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH ngày 5/12/2016 Luật Xây dựng

Số ký hiệu 07/VBHN-VPQH Ngày ban hành 05/12/2016 Loại văn bản Văn bản hợp nhất Ngày có hiệu lực 05/12/2016 Cơ quan ban hành/ Người ký Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực TẢI TẠI ĐÂY

Đọc tiếp

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH ngày 5/12/2016 Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Số ký hiệu 04/VBHN-VPQH Ngày ban hành 05/12/2016 Loại văn bản Văn bản hợp nhất Ngày có hiệu lực 05/12/2016 Cơ quan ban hành/ Người ký Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực TẢI TẠI ĐÂY

Đọc tiếp

Công văn 5243/BHXH-ST ngày 27/12/2016 của Bảo hiểm xã hội hướng dẫn cấp mới, gia hạn thẻ BHYT năm 2017

TẢI TẠI ĐÂY Để đảm bảo việc in mới, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người tham gia BHYT sử dụng từ ngày 01/01/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (viết tắt là …

Đọc tiếp

Nghị định số 166/2016/NĐ-CP Quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp

Số/Ký hiệu 166/2016/NĐ-CP Ngày ban hành 24/12/2016 Ngày có hiệu lực 01/03/2017 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp Cơ quan ban hành Chính phủ Phân loại …

Đọc tiếp

Nghị định số 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước

Số/Ký hiệu 163/2016/NĐ-CP Ngày ban hành 21/12/2016 Ngày có hiệu lực 01/01/2017 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước Cơ quan ban hành Chính phủ Phân loại Nghị định TẢI TẠI ĐÂY

Đọc tiếp

Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Số/Ký hiệu 54/2016/QĐ-TTg Ngày ban hành 19/12/2016 Ngày có hiệu lực 05/02/2017 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ Phân loại Quyết định TẢI TẠI ĐÂY

Đọc tiếp

Thông tư 30/2016/TT-BCT quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương

Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực Số ký hiệu 30/2016/TT-BCT Tên văn bản Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương Ngày ban hành 13/12/2016 Ngày hiệu lực 03/02/2017 Loại văn bản Thông tư Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ …

Đọc tiếp