loading...
Trang chủ / TỔNG HỢP VĂN BẢN LUẬT / Tố tụng hành chính

Tố tụng hành chính

Nghị quyết 01/2015/NQ-HĐTP sửa đổi Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành quy định của Luật tố tụng hành chính do Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao ban hành

Số hiệu: 01/2015/NQ-HĐTP Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao Người ký: Trương Hòa Bình Ngày ban hành: 15/01/2015 Ngày hiệu lực: 01/03/2015 TẢI TẠI ĐÂY

Read More »

Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐTP về thủ tục giải quyết các vụ án hành chính do Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao ban hành, để hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính đã được sửa đổi, bổ sung theo các pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính ngày 25 tháng 12 năm 1998 và ngày 04 tháng 5 năm 2006 ( Còn hiệu lực)

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO Căn cứ vào Luật tổ chức Toà án nhân dân; Để thi hành đúng và thống nhất các quy định của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính đã được sửa đổi, bổ sung theo các …

Read More »

Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính năm 2006 sửa đổi pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính năm 1996, 1998 (Đang còn hiệu lực)

PHÁP LỆNH  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH  THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 …

Read More »

Pháp lệnh 1998 sửa đổi Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính năm 1996 (Còn hiệu lực)

PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 10/1998/PL-UBTVQH10 NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 1998 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀUCỦA PHÁP LỆNH THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm …

Read More »

Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính năm 1996 (Còn hiệu lực)

PHÁP LỆNH THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH Để đảm bảo giải quyết các vụ án hành chính kịp thời, đúng pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan Nhà nước và tổ chức, góp phần nâng cao …

Read More »