Trang chủ / TỔNG HỢP VĂN BẢN LUẬT / VĂN BẢN MỚI CẬP NHẬP (page 10)

VĂN BẢN MỚI CẬP NHẬP

Nghị quyết 168/2015/NQ-HĐND Quy định về cho thuê môi trường rừng để trồng Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Số ký hiệu 168/2015/NQ-HĐND Ngày ban hành 07/07/2015 Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 17/07/2015 Nguồn thu thập Ngày đăng công báo … Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam Chủ tịch Nguyễn Ngọc Quang Phạm vi ỦY …

Read More »

Nghị quyết 170/2015/NQ-HĐND Về danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Số ký hiệu 170/2015/NQ-HĐND Ngày ban hành 07/07/2015 Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 17/07/2015 Nguồn thu thập Ngày đăng công báo … Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam Chủ tịch Nguyễn Ngọc Quang Phạm vi ỦY …

Read More »

Quyết định 21/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy chế Quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Số ký hiệu 21/2015/QĐ-UBND Ngày ban hành 20/07/2015 Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 30/07/2015 Nguồn thu thập Ngày đăng công báo … Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Chủ tịch Đinh Văn Thu Phạm vi ỦY …

Read More »

Quyết định 19/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Số ký hiệu Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND Ngày ban hành 09/07/2015 Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 19/07/2015 Nguồn thu thập Ngày đăng công báo … Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Chủ tịch Đinh Văn Thu …

Read More »

Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo

Số/Ký hiệu 28/2015/QĐ-TTg Ngày ban hành 21/07/2015 Ngày có hiệu lực 05/09/2015 Người ký Nguyễn Tấn Dũng Trích yếu Về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ Phân loại Quyết định TẢI TẠI ĐÂY

Read More »

Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh

Số ký hiệu 18/2015/QĐ-UBND Ngày ban hành 29/06/2015 Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 09/07/2015 Nguồn thu thập Ngày đăng công báo … Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Chủ tịch Đinh Văn Thu Phạm vi ỦY …

Read More »

Quyết định 17/2015/QĐ-UBND Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Nam

Số/Ký hiệu 17/ 2015/QĐ-UBND Ngày 19/06/2015 Người ký Đinh Văn Thu Trích yếu Ban hành Quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Nam Cơ quan ban hành UBND tỉnh Phân loại Quyết định QPPL Hiệu lực Còn TẢI TẠI ĐÂY TẢI QUY CHẾ

Read More »

Quyết định 16/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Số/Ký hiệu 16/ 2015/QĐ-UBND Ngày 18/06/2015 Người ký Đinh Văn Thu Trích yếu Ban hành Quy định phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Cơ quan ban hành UBND tỉnh Phân loại Quyết định QPPL Hiệu lực Còn TẢI TẠI ĐÂY

Read More »