Trang chủ / TỔNG HỢP VĂN BẢN LUẬT / VĂN BẢN MỚI CẬP NHẬP (page 10)

VĂN BẢN MỚI CẬP NHẬP

Quyết định 21/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy chế Quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Số ký hiệu 21/2015/QĐ-UBND Ngày ban hành 20/07/2015 Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 30/07/2015 Nguồn thu thập Ngày đăng công báo … Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Chủ tịch Đinh Văn Thu Phạm vi ỦY …

Đọc tiếp

Quyết định 19/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Số ký hiệu Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND Ngày ban hành 09/07/2015 Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 19/07/2015 Nguồn thu thập Ngày đăng công báo … Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Chủ tịch Đinh Văn Thu …

Đọc tiếp

Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo

Số/Ký hiệu 28/2015/QĐ-TTg Ngày ban hành 21/07/2015 Ngày có hiệu lực 05/09/2015 Người ký Nguyễn Tấn Dũng Trích yếu Về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ Phân loại Quyết định TẢI TẠI ĐÂY

Đọc tiếp

Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh

Số ký hiệu 18/2015/QĐ-UBND Ngày ban hành 29/06/2015 Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 09/07/2015 Nguồn thu thập Ngày đăng công báo … Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Chủ tịch Đinh Văn Thu Phạm vi ỦY …

Đọc tiếp

Quyết định 17/2015/QĐ-UBND Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Nam

Số/Ký hiệu 17/ 2015/QĐ-UBND Ngày 19/06/2015 Người ký Đinh Văn Thu Trích yếu Ban hành Quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Nam Cơ quan ban hành UBND tỉnh Phân loại Quyết định QPPL Hiệu lực Còn TẢI TẠI ĐÂY TẢI QUY CHẾ

Đọc tiếp

Quyết định 16/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Số/Ký hiệu 16/ 2015/QĐ-UBND Ngày 18/06/2015 Người ký Đinh Văn Thu Trích yếu Ban hành Quy định phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Cơ quan ban hành UBND tỉnh Phân loại Quyết định QPPL Hiệu lực Còn TẢI TẠI ĐÂY

Đọc tiếp

Quyết định 2121/QĐ-UBND Ban hành Quy định tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức qua dịch vụ bưu chính

Số/Ký hiệu 2121/ QĐ-UBND Ngày 16/06/2015 Người ký Đinh Văn Thu Trích yếu Ban hành Quy định tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức qua dịch vụ bưu chính Cơ quan ban hành UBND tỉnh Phân loại QĐ của UBND tỉnh …

Đọc tiếp

Thông tư 10/2015/TT-BCT Quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực

Số ký hiệu 10/2015/TT-BCT Ngày ban hành 29/05/2015 Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 12/07/2015 Nguồn thu thập Ngày đăng công báo … Ngành Công Thương Lĩnh vực Điều tiết điện lực Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Công Thương Thứ trưởng Hoàng …

Đọc tiếp