loading...

Văn bản tỉnh

Quyết định 26/2014/QĐ-UBND ngày 08/10/2014 Ban hành Quy định về điều kiện, phạm vi hoạt động của xe thô sơ tham gia vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Số/Ký hiệu 26/ 2014/QĐ-UBND Ngày 08/10/2014 Người ký Lê Phước Thanh Trích yếu Ban hành Quy định về điều kiện, phạm vi hoạt động của xe thô sơ tham gia vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Cơ quan ban hành UBND tỉnh Phân loại …

Read More »

Quyết định 27/2014/QĐ-UBND ngày 09/10/2014 của UBND tỉnh Ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Số/Ký hiệu 27/ 2014/QĐ-UBND Ngày 09/10/2014 Người ký Lê Phước Thanh Trích yếu Ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Cơ quan ban hành UBND tỉnh Phân loại QĐ của UBND tỉnh Hiệu lực Còn TẢI TẠI ĐÂY

Read More »

Quyết định 299/QĐ-UBND ngày 02/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy định tổ chức thực hiện một số chính sách phát triển thủy sản theo Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ trên địa bàn

Số/Ký hiệu 2999/ QĐ-UBND Ngày 02/10/2014 Người ký Trần Đình Tùng Trích yếu Ban hành Quy định tổ chức thực hiện một số chính sách phát triển thủy sản theo Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Cơ quan ban hành UBND …

Read More »

Quyết định 3020/QĐ-UBND ngày 03/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn

Số/Ký hiệu 3020/ QĐ-UBND Ngày 03/10/2014 Người ký Lê Phước Thanh Trích yếu Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Cơ quan ban hành UBND tỉnh Phân loại QĐ …

Read More »

Quyết định 2969/QĐ-UBND ngày 01/10/2014 Về việc Quy định một số nội dung về nguyên tắc, mức và tiêu chí phân bổ kinh phí Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Quảng Nam

Số/Ký hiệu 2969/ QĐ-UBND Ngày 01/10/2014 Người ký Lê Phước Thanh Trích yếu Về việc Quy định một số nội dung về nguyên tắc, mức và tiêu chí phân bổ kinh phí Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Quảng Nam Cơ quan ban hành UBND tỉnh Phân loại QĐ của …

Read More »

Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND về việc quy định mức chi cho các tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

CQBH:  Ủy ban nhân dân tỉnh  Ngày ban hành: 05-08-2014 Có hiệu lực từ: 15-08-2014 Hiệu lực: Còn hiệu lực; có hiệu lực từ ngày 15-08-2014. TẢI TẠI ĐÂY

Read More »

Quyết định 23/2014/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh QUảng Nam Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Số/Ký hiệu 23/ 2014/QĐ-UBND Ngày 16/09/2014 Người ký Lê Phước Thanh Trích yếu Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Cơ quan ban hành UBND tỉnh Phân loại …

Read More »

Nghị quyết số 126/2014/NQ-HĐND về quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Ngày ban hành: 11-07-2014 Có hiệu lực từ: 21-07-2014 Hiệu lực: Còn hiệu lực; có hiệu lực từ ngày 21-07-2014. TẢI NGHỊ QUYẾT TẢI PHỤ LỤC 1 TẢI PHỤ LỤC 2

Read More »

Nghị quyết số 123/2014/NQ-HĐND quy định mức chi từ ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Quảng Nam.

Ngày ban hành: 11-07-2014 Có hiệu lực từ: 21-07-2014 Hiệu lực: Còn hiệu lực; có hiệu lực từ ngày 21-07-2014. TẢI TẠI ĐÂY

Read More »

Nghị quyết số 118/2014/NQ-HĐND về bổ sung, sửa đổi Nghị quyết số 43/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Quảng Nam.

Ngày ban hành: 11-07-2014 Có hiệu lực từ: 21-07-2014 Hiệu lực: Còn hiệu lực; có hiệu lực từ ngày 21-07-2014. TẢI TẠI ĐÂY

Read More »