loading...

Doanh nghiệp

Nghị định 165/2018/NĐ-CP Về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

Nghị định số 165/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

Nghị định số 165/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính. Số/Ký hiệu 165/2018/NĐ-CP Ngày ban hành 24/12/2018 Ngày có hiệu lực 10/02/2019 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính Cơ quan ban …

Read More »

Nghị định 163/2018/NĐ-CP Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Công tác phí đối với CBCC

Nghị định 163/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp Số/Ký hiệu 163/2018/ NĐ-CP Ngày ban hành 04/12/2018 Ngày có hiệu lực 01/02/2019 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp Cơ quan ban hành Chính phủ …

Read More »

Nghị định 150/2018/NĐ-CP điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính

Lãi suất cho vay ưu đãi mua nhà 2019

Nghị định số 150/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Số/Ký hiệu 150/2018/NĐ-CP Ngày ban hành 07/11/2018 Ngày có hiệu lực 24/12/2018 Người ký …

Read More »

Nghị định số 151/2018/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh

Cưỡng chế khấu trừ tài khoản ngân hàng

Nghị định số 151/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính Số/Ký hiệu 151/2018/NĐ-CP Ngày ban hành 07/11/2018 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu …

Read More »

Nghị định số 147/2018/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND Quy định về quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nghị định số 147/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải. Số/Ký hiệu 147/2018/NĐ-CP Ngày ban hành 24/10/2018 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một …

Read More »

Nghị định 144/2018/NĐ-CP Sửa các Nghị định về vận tải đa phương thức

Điều khiển xe không có giấy phép gây tai nạn phải bồi thường

Nghị định số 144/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung các Nghị định về vận tải đa phương thức. Số/Ký hiệu 144/2018/NĐ-CP Ngày ban hành 16/10/2018 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Sửa đổi, bổ sung các Nghị định về vận tải đa phương thức Cơ quan …

Read More »

Nghị định 142/2018/NĐ-CP sửa đổi điều kiện kinh doanh lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch

Thông tư 21/2018/TT-BLĐTBXH quy định tiêu chí xác định chương trình chất lượng cao trình độ cao đẳng, trung cấp

Nghị định số 142/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Số/Ký hiệu 142/2018/NĐ-CP Ngày ban hành 09/10/2018 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích …

Read More »

Nghị định số 128/2018/NĐ-CP về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND Quy định về quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nghị định số 128/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa. Số/Ký hiệu 128/2018/NĐ-CP Ngày ban hành 24/09/2018 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Sửa …

Read More »

Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp

Quy định về hóa đơn điện tử

Nghị định số 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp. Số/Ký hiệu 119/2018/NĐ-CP Ngày ban hành 12/09/2018 Ngày có hiệu lực 01/11/2018 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng …

Read More »

Nghị định số 108/2018/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nghị định số 108/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. Số/Ký hiệu 108/2018/NĐ-CP Ngày ban hành 23/08/2018 Ngày có hiệu lực 10/10/2018 Người ký Nguyễn Xuân …

Read More »

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh

Thế nào là cạnh tranh không lành mạnh

Nghị định số 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Số/Ký hiệu 100/2018/NĐ-CP Ngày ban hành 16/07/2018 Ngày có hiệu lực 15/09/2018 Người …

Read More »

Luật Cạnh tranh năm 2018

Thế nào là cạnh tranh không lành mạnh

Luật Cạnh tranh năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019. Trang tin pháp luật giới thiệu toàn văn Luật Cạnh tranh năm 2018 để bạn đọc nghiên cứu, áp …

Read More »
loading...