Trang chủ / TỔNG HỢP VĂN BẢN LUẬT / Doanh nghiệp (page 3)

Doanh nghiệp

Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg Ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

Số/Ký hiệu 15/2017/QĐ-TTg Ngày ban hành 12/05/2017 Ngày có hiệu lực 01/07/2017 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ Phân loại Quyết định TẢI …

Read More »

Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg Về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam

Số/Ký hiệu 11/2017/QĐ-TTg Ngày ban hành 11/04/2017 Ngày có hiệu lực 01/06/2017 Ngày hết hiệu lực 30/06/2019 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ Phân loại …

Read More »

Quyết định số 10/2017/QĐ-TTg Ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ

Số/Ký hiệu 10/2017/QĐ-TTg Ngày ban hành 03/04/2017 Ngày có hiệu lực 25/05/2017 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ Phân loại Quyết định TẢI TẠI …

Read More »

Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg Quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện

Số/Ký hiệu 04/2017/QĐ-TTg Ngày ban hành 09/03/2017 Ngày có hiệu lực 25/04/2017 Người ký Trịnh Đình Dũng Trích yếu Quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện Cơ quan ban hành …

Read More »

Nghị định số 06/2017/NĐ-CP Về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế

Số/Ký hiệu 06/2017/NĐ-CP Ngày ban hành 24/01/2017 Ngày có hiệu lực 31/03/2017 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế Cơ quan ban hành Chính phủ Phân loại Nghị định TẢI TẠI ĐÂY

Read More »

Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg

Số/Ký hiệu 02/2017/QĐ-TTg Ngày ban hành 17/01/2017 Ngày có hiệu lực 05/03/2017 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng …

Read More »

Quyết định 60/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035

Số/Ký hiệu 60/QĐ-TTg Ngày ban hành 16/01/2017 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ Phân loại Quyết định TẢI TẠI ĐÂY

Read More »

Nghị định số 175/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Số/Ký hiệu 175/2016/NĐ-CP Ngày ban hành 30/12/2016 Ngày có hiệu lực 15/02/2017 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có …

Read More »

Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg Về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 – 2020

Số/Ký hiệu 58/2016/QĐ-TTg Ngày ban hành 28/12/2016 Ngày có hiệu lực 15/02/2017 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 – 2020 …

Read More »