Giáo dục đào tạo

Nghị định số 86/2015/NĐ-CP Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021

Số/Ký hiệu 86/2015/NĐ-CP Ngày ban hành 02/10/2015 Ngày có hiệu lực 01/12/2015 Người ký Nguyễn Tấn Dũng Trích yếu Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ …

Read More »

Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng

Số/Ký hiệu 46/2015/QĐ-TTg Ngày ban hành 28/09/2015 Ngày có hiệu lực 01/01/2016 Người ký Nguyễn Tấn Dũng Trích yếu Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ Phân loại Quyết định   TẢI …

Read More »

Thông tư 36/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2013 …

Read More »

Nghị định số 72/2015/NĐ-CP Về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại

Số ký hiệu Nghị định số 72/2015/NĐ-CP Về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại Ngày ban hành 08/09/2015 Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 25/10/2015 Nguồn thu thập Ngày đăng công báo … Ngành Giáo dục và đào tạo Lĩnh vực Giáo dục đại học …

Read More »

Thông tư 08/2015/TT-BGDĐT sửa đổi Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học kèm theo Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT

Số/Ký hiệu 08/2015/TT-BGDĐT Ngày ban hành 21/04/2015 Ngày có hiệu lực 04/06/2015 Người ký Bùi Văn Ga Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng …

Read More »

Thông tư 03/2015/TT-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh Đại học, cao đẳng hệ chính quy do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số/Ký hiệu 03/2015/TT-BGDĐT Ngày ban hành 26/02/2015 Ngày có hiệu lực 13/04/2015 Người ký Phạm Vũ Luận Trích yếu Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo Phân loại Thông tư TẢI TẠI ĐÂY

Read More »

Nghị định số 11/2015/NĐ-CP Quy định về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường

Số/Ký hiệu 11/2015/NĐ-CP Ngày ban hành 31/01/2015 Ngày có hiệu lực 01/07/2015 Người ký Nguyễn Tấn Dũng Trích yếu Quy định về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường Cơ quan ban hành Chính phủ Phân loại Nghị định TẢI TẠI ĐÂY

Read More »

Văn bản hợp nhất 27/VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất Nghị định về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 27/VBHN-BGDĐT Loại văn bản: Văn bản hợp nhất Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Vinh Hiển Ngày ban hành: 23/12/2014 Ngày hợp nhất: 23/12/2014 TẢI TẠI ĐÂY

Read More »

Chỉ thị 6036/CT-BGDĐT năm 2014 tăng cường thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành Giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 6036/CT-BGDĐT Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa Ngày ban hành: 17/12/2014 Ngày hiệu lực: 17/12/2014 TẢI TẠI ĐÂY

Read More »

Quyết định số 72/2014/QĐ-TTg Quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác

Số/Ký hiệu 72/2014/QĐ-TTg Ngày ban hành 17/12/2014 Ngày có hiệu lực 20/02/2015 Người ký Nguyễn Tấn Dũng Trích yếu Quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ Phân loại Quyết định …

Read More »

Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã

Số hiệu: Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Vinh Hiển Ngày ban hành: 12/12/2014 Ngày hiệu lực: 25/01/2015 TẢI TẠI ĐÂY  

Read More »