loading...

Kiểm tra

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Số/Ký hiệu 34/2016/NĐ-CP Ngày ban hành 14/05/2016 Ngày có hiệu lực 01/07/2016 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật Cơ quan ban hành Chính phủ Phân loại Nghị định …

Read More »

Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành (có hiệu lực 01/7/2013)

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Căn cứ Điều 92 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12; Ủy ban thường vụ Quốc …

Read More »

Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật 2012 (có hiệu lực 01/7/2013)

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Căn cứ Điều 93 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12; Ủy ban thường vụ Quốc …

Read More »
loading...