Lĩnh vực nhà ở

Nghị định số 152/2017/NĐ-CP về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch

Nghị định số 152/2017/NĐ-CP của Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp. Số/Ký hiệu 152/2017/NĐ-CP Ngày ban hành 27/12/2017 Ngày có hiệu lực 01/01/2018 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Quy định tiêu chuẩn, định mức …

Read More »

Thông tư 25/2016/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 11/2013/TT-NHNN quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010; Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010; Căn cứ Luật Nhà ở 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Nghị định số …

Read More »

Quyết định số 11/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ sắp xếp nhà, đất tại các đơn vị thuộc Bộ Công an

Số/Ký hiệu 11/2016/QĐ-TTg Ngày ban hành 07/03/2016 Ngày có hiệu lực 20/04/2016 Người ký Nguyễn Tấn Dũng Trích yếu Quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ sắp xếp nhà, đất tại các đơn vị thuộc Bộ Công an Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính …

Read More »

Nghị định số 117/2015/NĐ-CP của Chính phủ Về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

Số/Ký hiệu 117/2015/NĐ-CP Ngày ban hành 12/11/2015 Ngày có hiệu lực 01/01/2016 Người ký Nguyễn Tấn Dũng Trích yếu Về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Cơ quan ban hành Chính phủ Phân loại Nghị định …

Read More »

Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 – 2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2)

TẢI TẠI ĐÂY Số/Ký hiệu 33/2015/QĐ-TTg Ngày ban hành 10/08/2015 Ngày có hiệu lực 01/10/2015 Người ký Nguyễn Tấn Dũng Trích yếu Về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 – 2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở …

Read More »

Quyết định số 71/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 1 Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước

Số/Ký hiệu 71/2014/QĐ-TTg Ngày ban hành 17/12/2014 Ngày có hiệu lực 15/02/2015 Người ký Nguyễn Tấn Dũng Trích yếu Về sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 1 Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý …

Read More »

Văn bản hợp nhất 30/VBHN-NHNN năm 2014 hợp nhất Thông tư quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP

Số hiệu: 30/VBHN-NHNN quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Loại văn bản: Văn bản hợp nhất Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Đồng Tiến Ngày ban hành: 25/11/2014 Ngày hợp nhất: …

Read More »

Quyết định số 56/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước

Số/Ký hiệu 56/2014/QĐ-TTg Ngày ban hành 06/10/2014 Ngày có hiệu lực 01/12/2014 Người ký Nguyễn Tấn Dũng Trích yếu Về việc quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ Phân …

Read More »

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BXD năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc cho thuê, quản lý vận hành nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân khu công nghiệp

Số hiệu: 08/VBHN-BXD hướng dẫn việc cho thuê, quản lý vận hành nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân khu công nghiệp do Bộ Xây dựng ban hành Loại văn bản: Văn bản hợp nhất Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam Ngày ban hành: 29/08/2014 …

Read More »