Trang chủ / TỔNG HỢP VĂN BẢN LUẬT / Quản lý nhà nước (page 4)

Quản lý nhà nước

Quyết định số 33/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử

Số/Ký hiệu 33/2016/QĐ-TTg Ngày ban hành 19/08/2016 Ngày có hiệu lực 15/10/2016 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Ban hành Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ Phân loại Quyết định TẢI TẠI ĐÂY

Read More »

Quyết định số 30/2016/QĐ-TTgVề việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Phân ban Việt Nam trong các Ủy ban liên Chính phủ với nước ngoài

Số/Ký hiệu 30/2016/QĐ-TTg Ngày ban hành 28/07/2016 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Phân ban Việt Nam trong các Ủy ban liên Chính phủ với nước ngoài Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ Phân loại Quyết định …

Read More »

Thông tư 10/2016/TT-BCT hướng dẫn thực hiện một số Điều của Hiệp định Thương mại biên giới giữa Việt Nam – Lào

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Căn cứ Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa …

Read More »

Nghị định số 54/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Số/Ký hiệu 54/2016/NĐ-CP Ngày ban hành 14/06/2016 Ngày có hiệu lực 01/08/2016 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập Cơ quan ban hành Chính phủ Phân loại Nghị định TẢI  TẠI ĐÂY

Read More »

Quyết định số 23/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Quy định việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài có thời hạn để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản

Số/Ký hiệu 23/2016/QĐ-TTg Ngày ban hành 07/06/2016 Ngày có hiệu lực 25/07/2016 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Quy định việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài có thời hạn để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính …

Read More »

Nghị định số 48/2016/NĐ-CP của Chính phủ Quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Số/Ký hiệu 48/2016/NĐ-CP Ngày ban hành 27/05/2016 Ngày có hiệu lực 15/07/2016 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung …

Read More »

Thông tư 11/2016/TT-BCA quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

Căn cứ Luật căn cước công dân ngày 20 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định chi tiết một số Điều về biện pháp thi hành Luật căn cước công dân; Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17 …

Read More »

Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung

Số/Ký hiệu 08/2016/QĐ-TTg Ngày ban hành 26/02/2016 Ngày có hiệu lực 10/04/2016 Người ký Nguyễn Tấn Dũng Trích yếu Quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ Phân loại Quyết định TẢI TẠI ĐÂY

Read More »