thương mại

Nghị định 124/2018/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại

Thế nào là cạnh tranh không lành mạnh

Nghị định số 124/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại. Số/Ký hiệu 124/2018/NĐ-CP …

Read More »

Nghị định số 82/2018/NĐ-CP Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Hợp đồng mua bán nhà

Nghị định số 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế Số/Ký hiệu 82/2018/NĐ-CP Ngày ban hành 22/05/2018 Ngày có hiệu lực 10/07/2018 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh …

Read More »

Nghị định số 81/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

Nghị định 59/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng chống tham nhũng

Nghị định số 81/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. Số/Ký hiệu 81/2018/NĐ-CP Ngày ban hành 22/05/2018 Ngày có hiệu lực 15/07/2018 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt …

Read More »

Nghị định số 31/2018/NĐ-CP Quy định về xuất xứ hàng hóa

Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định mức phạt tiền tối đa áp dụng với một hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Nghị định số 31/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa. Số/Ký hiệu 31/2018/NĐ-CP Ngày ban hành 08/03/2018 Ngày có hiệu lực 08/03/2018 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về …

Read More »

Nghị định số 28/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương

Khai thác khoáng sản phải bảo vệ môi trường

Nghị định số 28/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương. Số/Ký hiệu 28/2018/NĐ-CP Ngày ban hành 01/03/2018 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một …

Read More »

Nghị định số 14/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới

Công tác phí đối với CBCC

Nghị định số 14/2018/NĐ-CP của Chính phủ  Quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới.   Số/Ký hiệu 14/2018/NĐ-CP Ngày ban hành 23/01/2018 Ngày có hiệu lực 23/01/2018 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới Cơ …

Read More »

Nghị định số 10/2018/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý ngoại thương

Nghị định số 10/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại.

Nghị định số 10/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại. Số/Ký hiệu 10/2018/NĐ-CP Ngày ban hành 15/01/2018 Ngày có hiệu lực 15/01/2018 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Quy định chi …

Read More »

Nghị định số 09/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương

Liên thông thủ tục hành chính

Nghị định số 09/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh …

Read More »

Thông tư 15/2017/TT-BCT quy định, hướng dẫn thực hiện Nghị định 68/2017/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công …

Read More »

Nghị định số 94/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại

 Thông tư 08/2018/TT-BCA  quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

Số/Ký hiệu 94/2017/NĐ-CP Ngày ban hành 10/08/2017 Ngày có hiệu lực 01/10/2017 Người ký Nguyễn Xuân Phúc Trích yếu Về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại Cơ quan ban hành Chính phủ Phân loại Nghị định TẢI TẠI ĐÂY

Read More »