Bài giảng tập huấn Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, sửa đổi 2020

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Slide bài giảng tập huấn Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính 2020.

1. Căn cứ biên soạn slide bài giảng

Slide bài giảng tập huấn nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính năm 2021 biên soạn dựa vào các văn bản sau:

+ Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính 2020

Bài giảng tập huấn nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính
Bài giảng tập huấn nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính 2021

+ Nghị định 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính;

+ Nghị định 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP;

+ Nghị định 166/2013/NĐ-CP về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

+ Các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai, xây dựng, viễn thông…

2. Nội dung tập huấn

Gồm có 03 nội dung chính: Lập biên bản vi phạm hành chính; Ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Quyết định buộc khắc phục hậu quả; Cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt, Quyết định khắc phục hậu quả.

2.1. Lập biên bản vi phạm hành chính

Về thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính ; một số lưu ý trong quá trình lập biên bản như: Thời gian, địa điểm lập biên bản vi phạm hành chính; mô tả hành vi vi phạm; thẩm quyền tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; các trường hợp giải trình vi phạm hành chính; gửi biên bản v phạm hành chính; sửa đổi biên bản vi phạm hành chính khi có sai sót…

2.2. Ban hành quyết định xử phạt, quyết định khắc phục hậu quả

Giới thiệu về những trường hợp không ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; cách xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; các trường hợp giao quyền xử phạt vi phạm hành chính; áp dụng mức phạt tiền; hình phạt bổ sung, biện pháp buộc khắc phục hậu quả; thời hạn thi hành quyết định xử phạt; thời hiệu thi hành quyết định xử phạt; gửi quyết định xử phạt…

Giới thiệu về trường hợp ban hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả độc lập; thẩm quyền ban hành; thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả…

Quy định về sửa đổi, bổ sung, đính chính, hủy bỏ, ban hành mới quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

2.3. Ban hành quyết định cưỡng chế

Giới thiệu về thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế; trường hợp giao quyền quyết định cưỡng chế; thời hạn ban hành quyết định cưỡng chế, những trường hợp ban hành cưỡng chế; các biện pháp cưỡng chế; trách nhiệm, ,thời gian tổ chức cưỡng chế; một số lưu ý trong quá trình cưỡng chế…

Slide phù hợp cho việc tập huấn nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tham mưu công tác xử lý vi phạm hành chính. Liên hệ mail kesitinh355@gmail.com hoặc zalo 0935634572 để tải slide bài giảng tập huấn nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính năm 2012 được sửa đổi, bổ sung năm 2020.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *