Slide Đề cương tuyên truyền Luật Nhà ở năm 2014

Trangtinphapluat.com trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc slide đề cương tuyên truyền  Luật Nhà ở năm 2014

Một số nội dung chính của slide bài giảng Luật Nhà ở

1. Sự cần thiết ban hành Luật Nhà ở

Nhà ở là một tài sản quan trọng, có liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống KT-XH  và có liên quan đến nhiều đến chính quyền, các DN và người dân.

Luật nhà ở được ban hành 2006, tiếp đó năm 2008, QH đã thông qua NQ 19/2008/QH12 về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại VN. Đến năm 2009, QH tiếp tục thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 Luật nhà Điều 121 Luật ĐĐ để mở rộng đối tượng người VN định cư ở nước ngoài được mua và sở hữu nhà ở tại VN. Các văn bản luật nêu trên, đã được CP, TTg,̀ các Bộ, ngành có liên quan đã ban hành nhiều văn bản pháp luật để hướng dẫn thi hành…

2. Một số nội dung cơ bản của Luật Nhà ở

       – Luật Nhà ở 2014 đã phân biệt rõ phạm vi điều chỉnh của Luật này và Luật kinh doanh bất động sản cũng như xử lý các chồng chéo, không thống nhất giữa Luật Nhà ở và các Luật khác có liên quan như BLDS, Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật XD…

Slide bài giảng tuyên truyền Luật Nhà ở
Slide bài giảng tuyên truyền Luật Nhà ở

Theo đó, Luật này chỉ quy định cụ thể ̀ việc đầu phát triển các loại nhà ở, ̀ quản lý, ̉ dụng, các giao dịch ̀ nhà ở và QLNN ̀ nhà ở. Đối với các giao dịch về mua bán, cho thuê và thuê mua nhà ở của các DN, HTX̃ kinh doanh bất động sản thì thực hiện theo Luật KD bất động sản (Điều 1).

– Bổ sung Điều 3 về giải thích từ ngữ như:

     Nhàriêng lẻ, nhàchung , phần sở hữu chung, sở hữu riêng trong nhà chung , nhàhình thành trong tương laiđể có cách hiểu và thực hiện thống nhất;

– Tại Điều 6 về các hành vi nghiêm cấm: bổ sung thêm một số hành vi nghiêm cấm trong phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở như: nghiêm cấm việc sử dụng sai mục đích nguồn vốn huy động từ tiền mua nhàtrả trước, xây dựng nhà ở trái phép, kinh doanh vật liệu gây cháy nổ, ô nhiễm môi trường trong nhà chung ….để các CQ chức năng có cơ sở trong việc quản lý, xử lý vi phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ND, người mua nhà ở.

– Về đối tượng được ̉ hữu nhà ở (Điều 7): đối với chủ sở hữu nhà ở trong nước thì Luật ̉ sung thêm đối tượng là ̣ gia đình cho phù hợp với Luật ĐĐ; đối với người VN định cư ở nước ngoài thì Luật cho phép người VN định cư ở nước ngoài (không phân biệt là người còn quốc tịch hay người gốc VN) nếu được phép nhập cảnh vào VN đều được ̉ hữu nhà ở thông qua nhiều hình thức như: mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế, nhận đổi nhà ở; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong các dự án xây dựng nhà ở được phép bán nền để xây dựng nhà ở;

Liên hệ gmail: kesitinh355@gmail.com để tải văn bản

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *