Tiểu phẩm tuyên truyền: Tiếc cũng phải bỏ

Xem toàn bộ slide bài giảng pháp luật

Theo video phổ biến giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *