Video bài giảng Bộ luật dân sự 2015

So sánh bộ luật dân sự 2015 với Bộ luật Dân sự 2005

Xem tất cả slide bài giảng tuyên truyền pháp luật

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *