Ai được xác định là đại diện tổ chức vi phạm để ký biên bản VPHC?

Một số bạn đọc đề nghị trangtinphapluat.com cho biết ai được xác định là người đại diện cho tổ chức vi phạm để ký biên bản vi phạm hành chính trong trường hợp tổ chức vi phạm hành chính?.

Trangtinphapluat.com trả lời như sau:

Đại diện tổ chức vi phạm phải ký tên trong biên bản

Theo quy định tại khoản 3 Điề 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì: “Biên bản vi phạm hành chính phải được lập thành ít nhất 02 bản, phải được người lập biên bản và người vi phạm hoặc đại diện cho tổ chức vi phạm; trường hợp người vi phạm không ký được thì điểm chỉ; nếu có người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại thì họ cùng phải ký vào biên bản; trường hợp biên bản gồm nhiều tờ, thì những người được quy định tại khoản này phải ký vào từng tờ biên bản. Nếu người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm, người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại từ chối ký thì người lập biên bản phải ghi rõ lý do vào biên bản”.

Xác định người đại diện cho tổ chức vi phạm hành chính
Xác định người đại diện cho tổ chức vi phạm hành chính

Theo quy định trên thì trường hợp tổ chức vi phạm hành chính thì người đại diện cho tổ chức vi phạm phải ký biên bản vi phạm hành chính, tuy nhiên Luật Xử lý vi phạm hành chính không quy định ai là người đại diện cho tổ chức vi phạm.

Người đứng đầu là người đại diện cho tổ chức?

Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định 81/2013/NĐ-CP không giải thích thế nào là người đại diện cho tổ chức vi phạm. Đến Nghị định 97/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 81 thì trong hướng dẫn cách ghi biểu mẫu có nêu người đại diện cho tổ chức như sau: “Ghi họ và tên của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi họ và tên của chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; Ghi họ và tên của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp“.

Nghị định 97 đã hướng dẫn khá rõ về người đại diện cho tổ chức vi phạm, tuy nhiên thực tiễn phát sinh khi tổ chức vi phạm thì người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân, người đứng đầu tổ chức không trực tiếp làm việc với cơ quan chức năng mà ủy quyền bằng văn bản cho cấp phó hoặc người có trách nhiệm trong công ty, doanh nghiệp làm việc với cơ quan chức năng thì trong trường hợp này những người được ủy quyền có được xem là đại diện cho tổ chức để ký biên bản vi phạm hành chính hay không?.

Người đại diện theo ủy quyền có quyền ký biên bản

Có một số ý kiến cho rằng trường hợp người đại diện theo pháp luật, người đứng đầu doanh nghiệp không trực tiếp ký biên bản vi phạm hành chính mà ủy quyền hợp lệ bằng văn bản cho cá nhân có thẩm quyền của doanh nghiệp thì họ có quyền đại diện cho tổ chức để ký biên bản vi phạm hành chính. Bởi vì, Theo quy định tại Điều 85 của Bộ luật Dân sự 2015 thì: “Đại diện của pháp nhân có thể là đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền. Người đại diện của pháp nhân phải tuân theo quy định về đại diện tại Chương IX Phần này”.

(Hướng dẫn cách ghi biên bản vi phạm hành chính chuẩn nhất)

Tuy nhiên, một số ý kiến lại cho rằng, Nghị định 97/2017/NĐ-CP đã hướng dẫn cụ thể đại diện cho tổ chức vi phạm phải ghi người đại diện theo pháp luật, chủ doanh nghiệp tư nhân, người đứng đầu tổ chức, do đó trường hợp những người này không thể tham gia làm việc với cơ quan có thẩm quyền để ký biên bản vi phạm hành chính thì cơ quan chức năng lập biên bản vi phạm hành chính theo hình thức vắng mặt, mời đại diện chính quyền địa phương và người chứng kiến để ký biên bản, trong đó mời cả người đại diện theo ủy quyền ký biên bản với tư cách là người chứng kiến. Như vậy, vừa đảm bảo phù hợp với Luật xử lý vi phạm hành chính, vừa phù hợp với hướng dẫn của Nghị định 97.

Trangtinphapluat.com rất mong nhận được ý kiến trao đổi của bạn đọc về việc người đại diện theo ủy quyền của tổ chức vi phạm có quyền ký biên bản vi phạm hành chính hay không?. Ý kiến vui lòng ghi ở mục bình luận bên dưới bài viết.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *