Các hình thức buộc chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật hành chính

 Buộc chấm dứt hành vi vi phạm bằng văn bản hoặc hình thức khác theo quy định của pháp luật”, vậy văn bản, hoặc hình thức khác là gì đề nghị cho ví dụ cụ thể?

Trangtinphapluat.com, Trả lời:

Buộc chấm dứt hành vi vi phạm hành chính

Theo quy định tại Điều 55 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 thì buộc chấm dứt hành vi vi phạm hành chính như sau:

Buộc chấm dứt hành vi vi phạm hành chính được người có thẩm quyền đang thi hành công vụ áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính đang diễn ra nhằm chấm dứt ngay hành vi vi phạm. Buộc chấm dứt hành vi vi phạm hành chính được thực hiện bằng lời nói, còi, hiệu lệnh, văn bản hoặc hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Văn bản buộc chấm dứt hành chính

Văn bản buộc chấm dứt hành vi vi phạm hành chính ở đây có thể là biên bản  vi phạm hành chính theo mẫu 01 của Nghị định 97/2017/NĐ-CP  của Chính phủSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính, cụ thể tại mục số 8 của mẫu biên bản có nội dung ” Chúng tôi đã yêu cầu cá nhân/tổ chức vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm“.

Quy định buộc chấm dứt hành vi vi phạm hành chính
Quy định buộc chấm dứt hành vi vi phạm hành chính

Và tại mẫu biên bản vi phạm hành chính số 01 ban hành kèm theo Thông tư 03/2018/TT_BXD của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở, có quy định ” Chúng tôi đã yêu cầu cá nhân/tổ chức vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm: dừng ngay mọi hoạt động thi công xây dựng công trình vi phạm“.

Hoặc có thể là trong biên bản làm việc, biên bản kiểm tra hiện trường vi phạm hành chính, người có thẩm quyền lập biên bản có quyền yêu cầu cá nhân/tổ chức vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm.

(Hướng dẫn lập biên bản vi phạm hành chính chuẩn nhất)

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *