Trang chủ / HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT / Có được cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn?

Có được cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn?

Đã cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn nay yêu cầu cấp lại giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có được không?

Bạn đọc có số điện thoại 0943139…gửi tới trangtinphapluat.com câu hỏi: Năm 2017, bà A làm giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại UBND xã để đăng ký kết hôn tại Trung Quốc sau đó trốn về Việt Nam không đem được Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cũ trước đó về và bây giờ muốn làm giấy xác nhận tình trạng hôn nhân khác để đăng ký kết hôn với người Việt Nam (họ đã có con chung rồi) có được không?

Trangtinphapluat.com trả lời như sau (mang tính tham khảo)

Vẫn được cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Theo hướng dẫn tại Công văn số 784/HTQTCT-HT ngày 27/7/2017 của Cục Hộ tịch – Quốc tịch – Chứng thực, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, thì để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền nhân thân, Cục Hộ tịch, Quốc tịch, chứng thực đề nghị Sở Tư pháp hướng dẫn nhân dân cấp xã thực hiện theo hướng:

Cấp lại giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Cấp lại giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Trường hợp công dân Việt Nam đã được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn với công dân nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài , nay yêu cầu cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân  để kết hôn với người khác hoặc để sử dụng vào mục đích khác mà không nộp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã được cấp trước đây thì UBND cấp xã không phải gửi hồ sơ đề nghị Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực xác minh, mà chủ động xác minh trực tiếp tại địa phương (thông qua tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ấp/xóm hoặc các tổ chức đoàn thể tại địa phương…) để nắm thêm thông tin về tình trạng hôn nhân thực tế của công dân, yêu cầu công dân có văn bản cam đoan về tình trạng hôn nhân của mình theo quy định tại Điều 4 Thông tư 15/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch. Cơ quan đăng ký hộ tịch cần giải thích rõ để công dân biết và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc cam đoan không đúng sự thật.

Như vậy, căn cứ vào hướng dẫn trên thì UBND cấp xã tiến hành xác minh, yêu cầu công dân cam đoan, sau đó cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân để kết hôn.

Phương Thảo.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Blog chia sẻ thông tin pháp luật - Tư vấn pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, đất đai, xây dựng; tư vấn lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình... - Quảng cáo trực tuyến: Textlink, bài viết quảng cáo... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *