Chứng hồ sơ xin việc ở đâu? Nơi thường trú hay Tạm trú?

Xin anh hãy tư vấn giúp e trường hợp sau đây:

E Hộ khẩu thường trú ở Kiên Giang. Nhưng hiện tại e đang thuê nhà và có đăng kí tạm trú ở quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. Nay e muốn nộp hồ sơ để xin việc làm ( người ta yêu cầu phải công chứng) Em thấy trong bộ hồ sơ em mua thì gồm có 2 tờ Sơ Yếu Lý Lịch, 2 Đơn Xin Việc, 1 giấy khám sức khoẻ. Em không biết phải chứng như thế nào và chứng cái gì? Em hỏi thì được nhiều người hướng dẫn phải chứng Đơn Xin Việc và Sơ Yếu Lý Lịch, mà phải đem về tận Kiên Giang (chỗ mà trong CMND em ghi là nơi Đăng Ký Hộ Khẩu Thường Trú) để chứng. Một vài người lại bảo không cần về Kiên Giang, chỉ cần đem CMND gốc + đơn xin việc + sơ yếu lý lịch ra bất cứ uỷ ban nào chứng cũng được, vì giờ đã có luật mới rồi. Em thật tình không biết như thế nào, mong Anh hãy hướng dẫn cho em biết em cần phải có, phải đem theo những giấy tờ liên quan gì , cần đi đến đâu để chứng? Và cho em hỏi có cách nào mà chỉ cần chứng ở Thành phố Hồ Chí Minh, không cần phải về tới tận Kiên Giang để chứng không ạ? Chứng cái này thì gọi là chứng cái gì?

Chứng hồ sơ xin việc gồm những gì
Chứng thực hồ sơ xin việc ở đâu? Nơi thường trú hay tạm trú?

Em hiện tại có đầy đủ giấy tờ bên mình gồm có:
– Chứng minh nhân dân gốc.
– Hộ khẩu gốc ( ở Kiên Giang, là nơi mà trong Giấy CMND em ghi là Hộ khẩu thường trú, trong Hộ Khẩu này chỉ có 1 mình em đứng tên, không có ai khác).
– Bản sao Hộ Khẩu và CMND có dấu chứng thực sao y bản chính.
– Passport.

Trangtinphapluat.com, trả lời như sau:

Theo như nội dung bạn hỏi thì hồ sơ xin việc cần chứng những giấy tờ gì và chứng thực hồ sơ xin việc ở đâu?, chúng tôi trả lời bạn như sau:

Thường thi khi xin việc người sử dụng lao động chỉ yêu cầu nộp sơ yếu lý lịch, Bản xác nhận hạnh kiểm cá nhân, chứng minh nhân dân (căn cước công dân), hộ khẩu có chứng thực thôi còn đơn xin việc thì không chứng. Sơ yếu lý lịch thì chứng thực chữ ký hoặc chứng thực nội dung nếu UBND cấp xã biết rõ nội dung khai trong lý lịch là đúng và pháp luật chuyên ngành có quy định việc xác nhận nội dung,  còn CMND và hộ khẩu thì chứng thực bản sao đúng với bản chính.

Để chứng thực các giấy tờ trên thì bạn có thể chứng ở bất kỳ Phòng Tư pháp cấp huyện hoặc UBND cấp xã hoặc Tổ chức hành nghề công chứng nào trên lãnh thổ Việt Nam, cụ thể pháp luật quy định như sau:

(Từ 20/4/2020 chứng thực lý lịch cá nhân phải về nơi thường trú?)

Xem Clip hướng dẫn công chứng, chứng thực sơ yếu lý lịch, hồ sơ xin việc

1. Đối với chứng hồ sơ xin việc:

1.1.  Có thể chứng thực chữ ký hoặc chứng thực nội dung sơ yếu lý lịch

Trước khi Nghị định 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch được ban hành thì vào ngày 20 tháng 3 năm 2014, Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực ban hành Công văn số 1520/HTQTCT-CT về việc hướng dẫn xác nhận sơ yếu lý lịch, theo đó: y ban nhân dân xã, phường, thị trấn  chỉ thực hiện chứng thực chữ ký của người khai Sơ yếu lý lịch; người khai phải tự chịu trách nhiệm về nội dung đã khai trong lý lịch. Trong trường hợp người thực hiện chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã biết rõ về nhân thân của người khai sơ yếu lý lịch và yên tâm, tin tưởng vào nội dung đã khai trong Sơ yếu lý lịch của người đó, thì xác nhận nội dung Sơ yếu lý lịch là đúng.

1.2. Chỉ chững thực chữ ký trong sơ yếu lý lịch

Tuy nhiên, sau khi Nghị định 23/2015/NĐ-CP được ban hành thì  Chứng thực chữ ký sơ yếu lý lịch, đơn xin việc thực hiện theo quy định tại Điều 24 Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch, thì thực hiện như sau:

Người yêu cầu chứng thực chữ ký của mình phải xuất trình các giấy tờ sau đây:

a) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng;

b) Giấy tờ, văn bản mà mình sẽ ký.

Thủ tục chứng thực chữ ký  cũng được áp dụng đối với các trường hợp sau đây:

a) Chứng thực chữ ký của nhiều người trong cùng một giấy tờ, văn bản;

b) Chứng thực chữ ký của người khai lý lịch cá nhân;

c) Chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập theo quy định của pháp luật;

d) Chứng thực chữ ký trong Giấy ủy quyền đối với trường hợp ủy quyền không có thù lao, không có nghĩa vụ bồi thường của bên được ủy quyền và không liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng bất động sản.

Không nhận xét trong sơ yếu lý lịch

 Và theo Công văn 873/HTQTCT-CT ngày 25/8/2017 của Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực về việc quán triệt thực hiện chứng thực sơ yếu lý lịch thì: Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục phổ biến, quán triệt và chỉ đạo đến tất cả các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực trên địa bàn (bao gồm UBND cấp xã, Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện, các tổ chức hành nghề công chứng)  tuyệt đối không phê nội dung nhận xét về việc chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật, quy định…của Đảng, Nhà nước, địa phương vào Sơ yếu lý lịch của công dân; chỉ thực hiện chứng thực chữ ký của người yêu cầu trên Sơ yếu lý lịch theo đúng quy định tại Mục 3, từ Điều 23 đến Điều 26  của Nghị định 23/2015/NĐ-CP.

(Hướng dẫn xác nhận hạnh kiểm cá nhân để xin việc làm)

1.3. Từ ngày 20.4.2020 vừa chứng chữ ký vừa xác nhận nội dung

Theo quy định tại Điều 15 Thông tư 01/2020/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP  thì từ ngày 20/4/2020 thì việc chứng thực chữ ký trong tờ khai lý lịch cá nhân thực hiện như sau:

Xem clip hướng dẫn xác nhận sơ yếu lý lịch mới nhất

– Các quy định về chứng thực chữ ký tại Mục 3 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP được áp dụng để chứng thực chữ ký trên tờ khai lý lịch cá nhân. Người thực hiện chứng thực không ghi bất kỳ nhận xét gì vào tờ khai lý lịch cá nhân, chỉ ghi lời chứng chứng thực theo mẫu quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP. Trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác về việc ghi nhận xét trên tờ khai lý lịch cá nhân thì tuân theo pháp luật chuyên ngành.

– Người yêu cầu chứng thực phải chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung trong tờ khai lý lịch cá nhân của mình. Đối với những mục không có nội dung trong tờ khai lý lịch cá nhân thì phải gạch chéo trước khi yêu cầu chứng thực.

   Như vậy, đối với chứng thực tờ khai lý lịch cá nhân, Sơ yếu lý lịch từ ngày 20/4/2020 thì trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định ghi nhận xét thì người thực hiện chứng thực (UBND cấp xã, Phòng Tư pháp) có quyền ghi nhận xét vào lý lịch.

Còn đối với lý lịch cá nhân, sơ yếu lý lịch trong hồ sơ xin việc theo mẫu cá nhân tự khai mà không có các văn bản pháp luật chuyên ngành khác quy đĩnh phải nhận xét trong lý lịch thì người chứng thực không được ghi nhận xét vào lý lịch cá nhân, sơ yếu lý lịch của công dân mà chỉ thực hiện chứng thực chữ ký theo đúng hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư 01/2020/TT-BTP.

2. Đối với chứng thực bản sao CMND, sổ hộ khẩu

Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định như sau: Người yêu cầu chứng thực phải xuất trình bản chính giấy tờ, văn bản làm cơ sở để chứng thực bản sao và bản sao cần chứng thực. Nghĩa là bạn phải có bản chính CMND và Sổ hộ khẩu mới chứng thực bản sao được.

3. Quy định về thẩm quyền chứng thực hồ sơ xin việc

* Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Phòng Tư pháp) có thẩm quyền và trách nhiệm:

a) Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận;

b) Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản;

* Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) có thẩm quyền và trách nhiệm:

a) Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận;

(Xác nhận sơ yếu lý lịch sai, lỗi của ai?)

b) Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản, trừ việc chứng thực chữ ký người dịch;

Căn cứ vào quy định trên thì bạn có thể chứng hồ sơ xin việc tại Thành phố Hồ Chí Minh mà không cần phải về Kiên Giang.

Bạn đọc có thắc mắc về chứng thực sơ yếu lý lịch, hạnh kiểm cá nhân để nộp hồ sơ xin việc năm 2023, vui lòng liên hệ qua zalo 0935634572 hoặc để ý kiến ở mục bình luận bên dưới bài viết. Trangtinphapluat.com sẽ tư vấn miễn phí cho các bạn.

(Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân – UBND xã có được chứng thực?)

Quốc Sử

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

87 Bình luận

 1. Xin hãy Tư vấn giùm em,
  hộ khẩu thường trú em ở Đắk Nông nay em muốn nay em muốn cắt khẩu trên Đắk Nông nhập hộ khẩu về bên vợ ở thành phố em cần những giấy tờ gì em xin cảm ơn

 2. Cho em hỏi. Quê em ở đồng tháp nhưng Em muốn công chứng hồ sơ xin việc ở bình dương mà em chỉ đem hộ khẩu có công chứng với CMND gốc. Vậy em có công chứng được không?

 3. nguyễn khắc hào

  cho em hỏi sổ hộ khẩu em ở long an nhưng em muốn xin dấu giáp lai ảnh ở một tỉnh khác có được không?em xin cảm ơn!

  • Nguyễn Quốc Sử

   Giáp lai ảnh trên sơ yếu lý lịch hay sao bạn? nếu giáp lai ảnh trên sơ yếu lý lịch thì được, vì khi chứng sơ yếu lý lịch thì có ảnh nên họ sẽ đóng dấu đè lên ảnh.

 4. nguyễn khắc hào

  anh cho em hỏi xin dấu giáp lai ảnh sơ yếu lý lịch được vậy có xin được dấu xác nhận phần phía cuối sơ yếu lý lịch được không và cần phải đem theo những giấy tờ gì ?em xin chân thành cảm ơn !

  • Nguyễn Quốc Sử

   dấu giáp lai ảnh đóng cùng lúc khi bạn xin xác nhận sơ yếu lý lịch bạn nhé. Tổ chức hành nghề công chứng, Phòng Tư pháp hoặc UBND cấp xã sẽ xác nhận chữ ký của bạn là đúng thôi, còn không xác nhận nội dung.
   Khi đi bạn mang theo chứng minh nhân dân và bản sơ yếu lý lịch cần xác nhận.

 5. Chứng SYLL mà không đúng nơi có hộ khẩu đâu có được. E vừa đi về. hic

  • Nguyễn Quốc Sử

   Bạn in nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định về chứng thực cho cán bộ xem bạn nhé.

   • Anh ơi cho em hỏi: cụ thể em ko thấy nêu chứng sơ yếu lý lịch,em sợ bị khó dễ, anh có thể chỉ giúp em cụ thể chổ loại giấy tờ nào đựoc xem như SYLL…. Em do ko thực hiện nghĩa vụ quân sự nên em sợ khi chứng tại quận em đang cư trú họ sẽ không chứng, anh tư vấn giúp em nhé.. cảm ơn anh nhiều
    (Em hộ khẩu Tân Phú,em muốn làm hồ sơ xin việc ở TP HCM, nên em muốn sang quận khác để chứng)

    Anh tư vấn giúp em nhé.. cảm ơn anh nhiều

    • Nguyễn Quốc Sử

     Theo điểm b khoản 4 ĐIểu 24 của Nghị định 23/2015/NĐ-CP thì chứng thực lý lịch cá nhân (thường gọi là sơ yếu lý lịch) được thực hiện như thủ tục chứng thực chữ ký, mà thẩm quyền chứng thực chữ ký là UBND cấp xã, Phòng Tư pháp cấp huyện…đều chứng được nhé, không phụ thuộc vào nơi cư trú

 6. Cho e hỏi hktt của e ở quê e muốn công chứng hồ sơ xin việc ở nơi e đăng ký tạm trú được ko ạ??

 7. Xin cho e hỏi e ở cà mau, e muốn làm một bộ hồ sơ xin việc tai tp.HCM khi chỉ có giấy CMND gốc và sổ hộ khẩu photo chưa công chứng (e không mang theo sổ hộ khẩu gốc) có được không vậy?

 8. e dang tam tru tai binh duong,e co dua so tam tru va cmnh ra phuong lam 1 bo ho so hoan chinh nhung khi nop vao cong ty xin viec lam thi ho bao la ho so cua e khong hop le phai ve chung thuc tai dia phuong noi thuong tru moi duoc.nhu vay co dung khong ah?mong a giai dap giup e!

  • Nguyễn Quốc Sử

   Công ty trả lời như vậy là không đúng, vì chứng thực lý lịch thì ở đâu chứng cũng được không bắt buộc phải về địa phương thường trú bạn nhé.
   Cụ thể: Chứng thực lý lịch là một trong những trường hợp chứng thực chữ ký theo quy định của Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.
   Về thẩm quyền chứng thực thì Nghị định 23 quy định những cơ quan sau có thẩm quyền chứng thực sơ yếu lý lịch:
   – Phòng Tư pháp cấp huyện
   – UBND cấp xã
   – Tổ chức hành nghề công chứng (PHòng công chứng thuộc Sở TƯ pháp và Văn phòng công chứng)
   Việc chứng thực sơ yếu lý lịch không phụ thuộc vào nơi cư trú của người yêu cầu chứng thực.

   Như vậy, bạn có thể đến bất kỳ Phòng Tư pháp cấp huyện, UBND cấp xã, Tổ chức hành nghề công chứng để yêu cầu chứng thực sơ yếu lý lịch và những cơ quan này chỉ chứng thực chữ ký của bạn là đúng thôi.
   Cần thiết thì bạn in Nghị định 23 ra và cho công ty thấy rõ nhé. TAI NGHỊ ĐỊNH TẠI ĐÂY

 9. Ah oi cho e hoi . E o Ben Tre . Nhug e vo KienGiang sog 10Nam goi . Nhug O xa moi cap So TramTru 1Nam nay . E da Lam hoSo Xin viec de dj lm . Ho bat e phai Ve Ben Tre lm e cug ve Ben Tre lam 1 Lan . Bjo e lam HoSo Xin viec Nua . Ah cho e hoi , e Chug tai KiengGiang dc ko ah hay Phai ve BenTre Ky nua

 10. Đỗ Thị Anh Thư

  Anh ơi cho em hỏi. Em cần công chứng sơ yếu lý lịch để nộp cho công ty, hộ khẩu em ở tphcm nhưng vì bị trầy 1 trang trong sổ nên em đã nộp để chỉnh sửa (vì mang ra phường ngta không chứng), hiện em cần chứng SYLL gấp, không có hộ khẩu có chứng được k anh ?

  • Nguyễn Quốc Sử

   Theo Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch, tại Điều 24 quy định Thủ tục chứng thực chữ ký như sau:
   1. Người yêu cầu chứng thực chữ ký của mình phải xuất trình các giấy tờ sau đây:
   a) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng;
   b) Giấy tờ, văn bản mà mình sẽ ký.
   Chứng thực sơ yếu lý lịch là 1 dạng chứng thực chữ ký nên bạn chỉ cần bản sơ yếu lý lịch và chứng minh nhân dân là chứng được bạn nhé.
   trangtinphapluat.com

 11. E ở Q.N nhưng làm hồ sơ xin việc tạtaịi bình duong . E có đem cmnd gốc . Hộ khẩu foto chưa cong chúng . SAo ngta vẫn không làm ạ

  • Nguyễn Quốc Sử

   Họ không chứng là sai quy định, em tải Nghị định 23/2015/NĐ-CP, đưa cho họ xem, nếu họ vẫn từ chối thì yêu cầu họ có văn bản từ chối để khiếu nại nhé.

   • Nguyễn Văn Tuấn

    Anh ơi điều này quy định tại chương nào điều bao nhiêu vậy anh. em đọc mãi không hiểu anh ạ, xin anh tư vẫn giúp. Em cảm ơn anh!!

    • Nguyễn Quốc Sử

     Điểm b Khoản 4 ĐIều 24 Nghị định 23/2015/NĐ-CP của CHính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch, có quy định chứng thực lý lịch thực hiện như thủ tục chứng thực chữ ký. Do đó, khi làm hồ sơ xin việc nếu trong hồ sơ có lý lịch tự khai thì bạn yêu cầu chứng thực chữ ký. Đối với đơn xin việc thì đây là dạng văn bản, giấy tờ được chứng thực chữ ký, nên nếu bạn có nhu cầu chứng đơn xin việc thì cũng yêu cầu chứng thực chữ ký theo ĐIều 24 Nghị định 23.
     Điều 24. Thủ tục chứng thực chữ ký
     1. Người yêu cầu chứng thực chữ ký của mình phải xuất trình các giấy tờ sau đây:
     a) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng;
     b) Giấy tờ, văn bản mà mình sẽ ký.
     2. Người thực hiện chứng thực kiểm tra giấy tờ yêu cầu chứng thực, nếu thấy đủ giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều này, tại thời điểm chứng thực, người yêu cầu chứng thực minh mẫn, nhận thức và làm chủ được hành vi của mình và việc chứng thực không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 25 của Nghị định này thì yêu cầu người yêu cầu chứng thực ký trước mặt và thực hiện chứng thực như sau:
     a) Ghi đầy đủ lời chứng chứng thực chữ ký theo mẫu quy định;
     b) Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực.
     Đối với giấy tờ, văn bản có từ (02) hai trang trở lên thì ghi lời chứng vào trang cuối, nếu giấy tờ, văn bản có từ 02 (hai) tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai.
     3. Đối với trường hợp chứng thực chữ ký tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thì công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra các giấy tờ, nếu nhận thấy người yêu cầu chứng thực có đủ điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều này thì đề nghị người yêu cầu chứng thực ký vào giấy tờ cần chứng thực và chuyển cho người có thẩm quyền ký chứng thực.
     4. Thủ tục chứng thực chữ ký quy định tại Khoản 1, 2 và 3 Điều này cũng được áp dụng đối với các trường hợp sau đây:
     a) Chứng thực chữ ký của nhiều người trong cùng một giấy tờ, văn bản;
     b) Chứng thực chữ ký của người khai lý lịch cá nhân;
     c) Chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập theo quy định của pháp luật;
     d) Chứng thực chữ ký trong Giấy ủy quyền đối với trường hợp ủy quyền không có thù lao, không có nghĩa vụ bồi thường của bên được ủy quyền và không liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng bất động sản.

 12. Em nguyễn văn đương

  Em ở nghệ an giờ em sống tại tphcm em muốn làm bộ hồ sơ đi nước ngoài giờ làm bộ hồ sơ công chứng trong tphcm có được không ạ

  • Nguyễn Quốc Sử

   công chứng, chứng thực thì chứng ở địa phương nào cũng được bạn nhé, không nhất thiết phải ở nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

 13. Em nguyễn văn đương

  Trả lời dúp em được k ạ

  • Nguyễn Quốc Sử

   Nếu là chứng thực chữ ký thì chứng ở nơi thường trú, tạm trú hay bất kỳ tổ chức hành nghề công chứng, phòng tư pháp, ubnd cấp xã cũng đều được bạn nhé

 14. Em sinh ngày 28/12/1999 muốn đi xin việc làm trong cty , vì chưa đủ 18t xã có chứng cho e kh

 15. Em còn cmnd photo vs hộ khẩu gốc ko biết như vậy có chứng đơn xin việc đc ko???

 16. E o vt nhu lay chong o tuyên quan và chuyên ho khau ve do roi, nhung chua cat ho khau o vt vay e co the chung bo ho so xin viec o vt k a.?

  • Nguyễn Quốc Sử

   Bạn có thể tới phòng tư pháp, tổ chức hành nghề công chứng hoặc UBND xã, phường, thị trần nào chứng cũng được bạn nhé.

 17. Em có hộ khẩu thường trú chung cha mẹ ở trà vinh. Em lên sài gòn làm việc cho công ty đã 2 năm. Vừa qua Tết 2017, em nghỉ không làm công ty cũ nữa, xin làm công ty khác em mua bộ hồ sơ gồm: đơn xin việc + sơ yếu lý lịch. Khi đi em có mang bản chính giấy CMND theo. Cho em hỏi có chứng thực đơn xin việc và sơ yếu lý lịch tại Gài gòn không, em muốn làm 4 bộ hồ sơ, lệ phí tốn bao nhiêu?

  • Nguyễn Quốc Sử

   Theo nghị định 23/2015 thì chứng thực sơ yếu lý lịch là dạng chứng thực chữ ký nên bạn có thể chứng ở Sài Gòn vẫn được. Về lệ phí thì 10.000đ/01 trường hợp (01 văn bản, giấy tờ) theo quy định tại Điều 4 Thông tư 226/2016/TT-BTCquy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực

 18. Em đi xác nhận SYLL có CMND gốc mà ko có HK bản gốc lẫn bản sao thì có sao ko ạ?

 19. Dạ cho e hỏi 1 xíu ạ. E muốn công chứng hồ sơ để nộp vô cty mà sổ hộ khẩu thường trú của e ở kiên giang nhưng ma ve xa qa e khôq co thời gian để ve lam hien e daq muốn công chứq hồ sơ ở cho Chổ hien e đang ở la tphcm mà e chỉ có giấy chứng minh gốc va sổ hộ khẩu photo thì e có thể côq chứq dc hôq ạ

  • Nguyễn Quốc Sử

   Nếu bạn chứng lý lịch để xin việc thì chứng chỗ nào cũng được bạn nhé, còn trường hợp chứng sao y bản chính thì bạn phải có sổ hộ khẩu gốc mới chứng được.
   Chào bạn

 20. TRẦN ĐÌNH THIỆT

  chào anh, anh cho em? hiện em chỉ có một bộ hồ sơ xin việc và cmnd gộc, em ko có hộ khẩu( hộ khẩu ở quê) vậy anh cho em hỏi khi xin việc bắt buộc phải có hô khẩu bản sao ko ak. em cảm ơn anh

 21. Cho e hoi cty cho e can giay tien an tien su nhug e k ve que dc. Z e co di chug o cho e dag o hog a. E hien h dag co giay tam vag tam chu

  • Nguyễn Quốc Sử

   Chứng giấy tờ liên quan đến tiền án, tiền sự thì được gọi là Phiếu lý lịch tư pháp. Phiếu lý lịch tư pháp thì bạn phải về Sở Tư pháp nơi bạn có đăng ký hộ khẩu thường trú để thực hiện. Bạn cũng có thể thực hiện online (trực tuyến) tại địa chỉ https://lltptructuyen.moj.gov.vn/baclieu, điền các thông tin theo hướng dân bạn nhé
   Trangtinphapluat.com thân chào

 22. Cho e hoi la que e o. Bac lieu nhung vi xa qua e k ve que dc. E hien h dag o vug tau de di lam nhug e chua co ho so. Cho e hoi z cho e dag o e co giay tam van tam tru. Thi e co lam ho so dc hog ak. Voi giay tien an tien su dc k ak

  • Nguyễn Quốc Sử

   Chứng hồ sơ xin việc là một dạng chứng thực chữ ký nên bạn có thể chứng ở UBND xã, phường, Phòng tư pháp cấp huyện nào cũng được. Có thể chứng ở vũng tàu hoặc ở Bạc Liêu hoặc ở bất kỳ địa phương nào. Khi đi bạn nhớ mang theo chứng minh nhân dân.

 23. Cho e hỏi e hktt của e ở quê mà e muốn xin việc ở tp mà ở tp e ko có hk thì có được công chứng ko ạ

  • Nguyễn Quốc Sử

   Chào bạn đã đến với trangtinphapluat.com
   Bạn có hộ khẩu ở đâu không quan trọng bạn nhé, việc chứng thực chữ ký trong hồ sơ xin việc không phụ thuộc vào nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, bạn có thể tới bất kỳ UBND xã, phường; Phòng Tư pháp cấp huyện hoặc Tổ chức hành nghề công chứng để yêu cầu chứng thực chữ ký trong hồ sơ xin việc bạnnhe.

 24. Giấy đăng ký tạm trú có thay thế sổ hộ khẩu thường trú khi đi xin việc dc k xin luật sư giải đáp dùm

  • Nguyễn Quốc Sử

   Được hay không còn phụ thuộc vào yêu cầu của người tuyển dụng bạn nhé.

 25. A ơi cho e hỏi hộ khẩu e ở quê e vào tpHcm làm việc e có CMND gốc và sổ hộ khẩu công chứng.hien e công chứng sơ yếu lí lịch ở TpHCM đc rồi mà nộp cho CTY ngta ko đồng ý bắt buộc sơ yếu lí lịch phải công chứng ở quê là sao ạ.A tư vấn giúp e.xin cảm ơn

  • Nguyễn Quốc Sử

   Công ty yêu cầu bạn về quê công chứng sơ yếu lý lịch là không đúng, bởi vì theo điểm b Khoản 4 Điều 25 Nghị định 23/2015/NĐ-CP về chứng thực thì bản khai lý lịch cá nhân (sơ yếu lý lịch) thuộc trường hợp chứng thực chữ ký.
   Điều 24 Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định Thủ tục chứng thực chữ ký như sau:

   1. Người yêu cầu chứng thực chữ ký của mình phải xuất trình các giấy tờ sau đây:

   a) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng;

   b) Giấy tờ, văn bản mà mình sẽ ký.

   2. Người thực hiện chứng thực kiểm tra giấy tờ yêu cầu chứng thực, nếu thấy đủ giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều này, tại thời điểm chứng thực, người yêu cầu chứng thực minh mẫn, nhận thức và làm chủ được hành vi của mình và việc chứng thực không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 25 của Nghị định này thì yêu cầu người yêu cầu chứng thực ký trước mặt và thực hiện chứng thực như sau:

   a) Ghi đầy đủ lời chứng chứng thực chữ ký theo mẫu quy định;

   b) Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực.

   Đối với giấy tờ, văn bản có từ (02) hai trang trở lên thì ghi lời chứng vào trang cuối, nếu giấy tờ, văn bản có từ 02 (hai) tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai.

   3. Đối với trường hợp chứng thực chữ ký tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thì công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra các giấy tờ, nếu nhận thấy người yêu cầu chứng thực có đủ điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều này thì đề nghị người yêu cầu chứng thực ký vào giấy tờ cần chứng thực và chuyển cho người có thẩm quyền ký chứng thực.
   Và theo Điều 4 Nghị định 23 về chứng thực thì thẩm quyền chứng thực chữ ký thuộc Phòng Tư phá, UBND cấp xã, Tổ chức hành nghề công chứng và không phụ thuộc vào nơi cư trú của cá nhân yêu cầu chứng thực, cụ thể được quy định như sau:
   1. Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Phòng Tư pháp) có thẩm quyền và trách nhiệm:

   a) Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận;

   b) Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản;

   c) Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài;

   d) Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản;

   đ) Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản.

   Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư pháp thực hiện chứng thực các việc quy định tại Khoản này, ký chứng thực và đóng dấu của Phòng Tư pháp.

   2. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) có thẩm quyền và trách nhiệm:

   a) Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận;

   b) Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản, trừ việc chứng thực chữ ký người dịch;

   c) Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản;

   d) Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai;

   đ) Chứng thực hợp đồng, giao dịch về nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở;

   e) Chứng thực di chúc;

   g) Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản;

   h) Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản mà di sản là tài sản quy định tại các Điểm c, d và đ Khoản này.

   Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện ký chứng thực và đóng dấu của Ủy ban nhân dân cấp xã.

   3. Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự và Cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi chung là Cơ quan đại diện) có thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực các việc quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 1 Điều này. Viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự ký chứng thực và đóng dấu của Cơ quan đại diện.

   4. Công chứng viên có thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực các việc quy định tại Điểm a Khoản 1, Điểm b Khoản 2 Điều này, ký chứng thực và đóng dấu của Phòng công chứng, Văn phòng công chứng (sau đây gọi chung là tổ chức hành nghề công chứng).

   5. Việc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, chứng thực di chúc quy định tại Điều này không phụ thuộc vào nơi cư trú của người yêu cầu chứng thực.

   6. Việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền của người sử dụng đất được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất. Việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến nhà ở được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nhà.

 26. A ơi cho e hỏi. Quê e ở bến tre. Nhưng hôm nay e muốn làm hồ sơ xin việc trên bình dương. Màe ở trọ. E k có hộ khẩu ở trên b.dương chỉ có giấy cmnd và giấy tạm trú vậy có làm giấy và chứng được k ạ

  • Nguyễn Quốc Sử

   Theo Nghị định 23/2015/NĐ-CP về chứng thực thì việc chứng thực chữ ký không phụ thuộc vào nơi cư trú (nơi thường trú hay nơi tạm trú), do đó bạn có thể tới UBND phường nơi bạn tạm trú để chứng hồ sơ xin việc

 27. A oi cho e hỏi là e đã lập gia đình rồi nhà e với nhà chồng khác xã vậy e muốn xin việc thì đem lại xã nào chứng hả a

 28. Quê e ở An Giang nhưng hiện tại e đang ở Bình Dương được vài hôm chưa có giấy tạm trú, e muốn làm 1 bộ hồ sơ xin việc mà chỉ có giấy CMND gốc + hộ khẩu photo thì có làm được k ạ? Còn đơn xác nhận hạnh kiểm có thể làm tại BD k hay phải về quê làm ạ?

 29. Quê e ở An Giang nhưng hiện tại e đang ở Bình Dương được vài hôm chưa có giấy tạm trú, e muốn làm 1 bộ hồ sơ xin việc mà chỉ có giấy CMND gốc + hộ khẩu photo thì làm tại BD được k ạ? Còn đơn xác nhận hạnh kiểm có thể làm tại BD k hay phải về quê làm ạ?

  • Nguyễn Quốc Sử

   Việc chứng thực hồ sơ xin việc liên quan chủ yếu là lý lịch cá nhân. Theo quy định tại điểm b Khoản 4 Điều 24 Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch thì thủ tục chứng thực chữ ký cũng được áp dụng trong trường hợp chứng thực chữ ký của người khai lý lịch cá nhân.
   Thẩm quyền chứng thực chữ ký thuộc về UBND cấp xã, Phòng Tư pháp cấp huyện, các tổ chức hành nghề công chứng không phụ thuộc vào nơi bạn thường trú hay tạm trú, bạn có thể chứng bất kỳ ở đâu cũng được miễn là có chứng minh nhân dân và bản lý lịch bạn cần ký.
   Đối với xác nhận hạnh kiểm: Theo quy định tại điểm c KHoản 4 Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch thì thủ tục chứng thực chữ ký cũng áp dụng đối với Chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập theo quy định của pháp luật. Do đó, tương tự chứng thực sơ yếu lý lịch bạn có thể yêu cầu UBND cấp xã, phòng Tư pháp, tổ chức hành nghề công chứng chứng thực chữ ký trong bản tự khai về hạnh kiểm. Việc chứng thực này cũng không phụ thuộc vào nơi cư trú bạn nhé.

 30. nguyễn thị thu huyền

  hello ! Làm ơn cho mình hỏi chút
  Mình là người gốc ở hải phòng nhưng đã kết hôn chuyển hộ khẩu về hưng yên .
  Nhưng nay mình đang sinh sống ở hải phòng muốn đi xin việc làm ở hải phòng
  mình có thể xin dấu vào bộ sơ yếu lý lịch ở hải phòng dc ko ?
  ( mình có đi xin nhưng ở hải phòng nói mình phải về hưng yên xin vì hộ khẩu ở trên đó )
  cho mình biết vậy đúng hay sai ạ
  Chân thành cảm ơn

  • Nguyễn Quốc Sử

   bạn có thể xác nhận sơ yếu lý lịch ở Hải phòng vẫn được bạn nhé, vì xác nhận sơ yếu lý lịch không phụ thuộc vào nơi cư trú của công dân bạn nhé, cụ thể căn cứ pháp lý:
   THeo điểm b khoản 4 Điều 24 Nghị định 23/2015/NĐ-CP về chứng thực thì: Thủ tục chứng thực chữ ký cũng được áp dụng với trường hợp Chứng thực chữ ký của người khai lý lịch cá nhân.
   Về thủ tục: Khoản 1 ĐIều 24 quy định: Người yêu cầu chứng thực chữ ký của mình phải xuất trình các giấy tờ sau đây:

   a) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng;

   b) Giấy tờ, văn bản mà mình sẽ ký.
   Về thẩm quyền chứng thực: Tại điểm b Khoản 2 Điều 5 thì:
   Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) có thẩm quyền và trách nhiệm: Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản, trừ việc chứng thực chữ ký người dịch.
   Và tại khoản 5 Điều 5 quy định: Việc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, chứng thực di chúc quy định tại Điều này không phụ thuộc vào nơi cư trú của người yêu cầu chứng thực.

   Do đó bạn có quyền yêu cầu UBND xã ở Hải Phòng nơi bạn đang sống thực hiện chứng thực hoặc bất kỳ UBND cấp xã nào cũng được bạn nhé. Và UBND cấp xã chỉ chứng thực chữ ký của bạn là đúng thôi.

 31. Cho em hỏi là có quy định thời gian công chức trên hồ sơ xin việc bị mất hiệu lực không ạ. E xin công chức hồ sơ vào tháng 11/2018 thì tháng 3/2019 e đưa đi xin việc có sao không ạ? E cảm ơn anh ạ

 32. Chào anh/chị,
  Cho em hỏi, công ty em có một lao động quê Bắc Ninh, đang làm việc làm ở Long An, do cần bổ sung hồ sơ nên cần lao động chứng thực sơ yếu lý lịch, chứng minh nhân dân. Nhung khi người lao động đi chứng thực, người công chứng trả lời do NLĐ lưu trú nên không chứng thực được.
  Mong anh chị tư vấn giúp em trường hợp trên!

  • Chứng thực lý lịch là một trong những trường hợp chứng thực chữ ký theo quy định của Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.
   Về thẩm quyền chứng thực thì Nghị định 23 quy định những cơ quan sau có thẩm quyền chứng thực sơ yếu lý lịch:
   – Phòng Tư pháp cấp huyện
   – UBND cấp xã
   – Tổ chức hành nghề công chứng (PHòng công chứng thuộc Sở TƯ pháp và Văn phòng công chứng)
   Việc chứng thực sơ yếu lý lịch không phụ thuộc vào nơi cư trú của người yêu cầu chứng thực.

   Như vậy, bạn có thể đến bất kỳ Phòng Tư pháp cấp huyện, UBND cấp xã, Tổ chức hành nghề công chứng để yêu cầu chứng thực sơ yếu lý lịch, bản sao chứng minh nhân dân và những cơ quan này chỉ chứng thực chữ ký của bạn là đúng thôi.Cơ quan công chứng trả lời như vậy là không đúng pháp luật

   • cho em hoi em sinh tháng 10/2001 thiếu 7 tháng nưa mới đủ 18 có xin chứng thưc hồ sơ xin việc dược không

    • Chứng hồ sơ thì được bạn nhé, còn xin việc được hay không thì tùy công việc. Nếu công ty bạn không có công việc dành cho người dưới 18 tuổi thì bạn sẽ không được tuyển, nếu có công việc dành cho người dưới 18 tuổi theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thì bạn sẽ được xem xét tuyển dụng

 33. cho em hoi em sinh tháng 10/2001 thiếu 7 tháng nưa mới đủ 18 có xin chứng thưc hồ sơ xin việc dược không

 34. Cho em hỏi em lập gia đình rồi cũng chuyển hộ khẩu về bên chông vậy nếu em muốn làm hồ sơ xin việc làm thì công chứng bên xã chông hay bên e tụi em ở chung huyện nhưng khác xã

  • Tại điểm b Khoản 4 Điều 24 của Nghị định 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch, quy định như sau:
   4. Thủ tục chứng thực chữ ký quy định tại Khoản 1, 2 và 3 Điều này cũng được áp dụng đối với các trường hợp sau đây:

   a) Chứng thực chữ ký của nhiều người trong cùng một giấy tờ, văn bản;

   b) Chứng thực chữ ký của người khai lý lịch cá nhân;
   Như vậy, việc chứng lý lịch cá nhân để thực hiện mục đích xin việc hay làm việc khác được thực hiện như việc chứng thực chữ ký.
   Tại Khoản 2, khoản Điều 5 Nghị định 23 quy định như sau:
   2. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) có thẩm quyền và trách nhiệm:

   a) Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận;

   b) Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản, trừ việc chứng thực chữ ký người dịch;

   c) Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản;

   d) Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai;

   đ) Chứng thực hợp đồng, giao dịch về nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở;

   e) Chứng thực di chúc;

   g) Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản;

   h) Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản mà di sản là tài sản quy định tại các Điểm c, d và đ Khoản này.

   Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện ký chứng thực và đóng dấu của Ủy ban nhân dân cấp xã.
   5. Việc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, chứng thực di chúc quy định tại Điều này không phụ thuộc vào nơi cư trú của người yêu cầu chứng thực.
   Căn cứ vào quy định trên thì việc chứng thực sơ yếu lý lịch trong hồ sơ xin việc được thực hiện như chứng thực chữ ký và UBND cấp xã có thẩm quyền chứng thực không phụ thuộc vào nơi cư trú của người yêu cầu chứng thực.
   DO đó bạn có thể chứng hồ sơ xin việc (sơ yếu lý lịch) tại nơi bạn đang thường trú (nhà chồng) hoặc bất kỳ UBND cấp xã nào cũng được

   • Dạ cho em hỏi, quê em ở cà mau, mà em đang làm việc tại cần thơ, hiện tại chỗ làm việc bắt buộc bổ sung hồ sơ : sơ yếu lý lịch, hạnh kiểm cần phải công chứng, e có giấy chứng minh bản gốc , và bảo sao hộ khẩu, em có thể đến ủy ban tại cần thơ công chứng được không ạ ?

 35. Anh cho e hỏi em ở Quảng trị nhưng em lấy Ck và đã cắt khẩu về Thái Bình em muốn hỏi là nếu e làm hồ sơ xin việc em phải chứng thực ở đâu kẻ Quảng trị được không ạ hay phải ra thái bình và e cắt khẩu nhưng chưa nhập khẩu em có nhập lại hộ khẩu mẹ em ở quảng trị được không ai ? Em cảm ơn

  • Em có thể chứng thực hồ sơ xin việc ở Thái Bình cũng được nhé, vì theo Nghị định 23/2015/NĐ-CP thì việc chứng thực chữ ký không phụ thuộc vào nơi cư trú.
   Nếu em có nhu cầu thì có thể nhập khẩu trở lại Quảng Trị vẫn được

 36. Tôi hiện nay muốn công chứng hồ sơ xin việc làm, nhưng CMND củ đã thất lạc, tôi đã làm lại CCCD nhưng hơn 1 tháng rồi mà chưa có. Vậy trong trường họp tôi muốn công chứng giấy tờ hồ sơ xin việc thì phải làm như thế nào? Có thể xin giấy tờ định danh để công chứng được không? Xin cảm ơn rất nhiều

 37. Tôi hiện tại chỉ muốn công chứng đơn xin việc do các giấy tờ khác tôi đã công chứng ở quê, cho tôi hỏi tôi có thể công chứng đơn xin việc của mình ở nơi mình đang sống không, tôi chưa có giấy đăng ký tạm trú, tạm vắng? Xin cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *